plaatje

  :: nieuws


Petitie waarheidsvinding BJZ

07-11-2011 :: Er is iemand zo slim geweest om een petitie te beginnen om de "maatschappelijke hulpverleners" die op dit moment menig gezin overhoop halen, zonder enige controle of verantwoording af te hoeven leggen, aan wat regels te onderwerpen.

Update: recentelijk kregen we het volgende binnen:

Bij deze wilde ik graag het volgende weten. Ik heb vanmorgen de petitie getekend van Dhr. N. Mul.
Nadien ben ik zijn naam gaan googlen. Nu bleek dat deze meneer geen onbeschreven blad heeft. (Uitzending SBS 6 / Undercover in Nederland) Of er sprake is van schuld/onschuld kan ik niet beoordelen. Achteraf kreeg ik toch een beetje een "onbestemd" gevoel over wat ik getekend heb. Mijn vraag aan u is: Wist u dat deze meneer van bepaalde zaken beschuldigd is? En zo ja, wat waren uw criteria deze video op uw site te plaatsen?

Nee, dat wisten we niet.

Tevens wilde ik u het volgende laten weten.Ik denk dat er in het betoog van Dhr. N. Mul een grote kern van waarheid zit. De verhalen die ikzelf gehoord heb en de ervaring met soortgelijke praktijken hebben mij doen besluiten te tekenen.
Daar staat tegenover dat er ook goede medewerkers/sters bij Bureau Jeugdzorg zijn. Dit zal mogelijk per regio verschillen. Mijn dochter heeft ook betreffende de omgang in een situatie gezeten zoals die op uw site door vele moeders beschreven word. Wij kunnen echter niet anders zeggen dat de voogd van haar kinderen een heel kundige vrouw was. Ze ging niet over "een nacht ijs". Ze heeft er al het mogelijke aan gedaan om te kijken of het mogelijk was dat er een omgangsregeling tot stand kon komen met vader en de kinderen.
Ze heeft geluisterd naar beide ouders en heeft onderzoek gedaan om een zo'n goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen.
Mijn dochter heeft nadat de OTS "eraf" was (dus geen voogd meer) te maken gekregen met een deskundige die belast werd met een ouderschapsonderzoek, opgelegd door Het Hof, betreffende de omgang. Tijdens dit onderzoek werd er ook niet aan waarheidsvinding gedaan. Daar was geloof ik geen tijd voor.
Ook was deze vrouw zeer ervaren en goed in haar werk zoals ze ons meerdere malen vertelde. Dat wij haar uitspraken, ook als zodanig ervaren hebben, kan ik niet zeggen.

Tevens heb ik gezien dat mijn dochter min of meer gedwongen is om mee te werken aan omgang van haar kinderen met de vader. Ik heb die petitie getekend omdat voor mijn gevoel de ervaringen met deze vrouw vergelijkbaar zijn als met de werkwijze van (sommige?vele?) jeugdzorgmedewerkers waar ik de nodige verhalen over gehoord heb. Ik vind dat er een einde moet komen aan dit soort praktijken.

Ik vind het echter jammer dat in de video alle medewerkers 'over een kam geschoren zijn' en wil bij deze (alsnog) duidelijk maken dat ik de petitie getekend heb om te protesteren tegen degene die hun macht en kennis misbruiken. Ik zou de mensen die hun werk als voogd wel goed doen te kort doen door dit niet te vermelden. Die zijn er namelijk ook. Deze mensen verdienen het niet, om mede verantwoordelijk gemaakt te worden, voor de wantoestanden die hun collega's veroorzaken.

Ons oorspronkelijke nieuwsbericht luidde:

Iedereen die in de positie terecht komt dat zij op deze site terecht komt, kent het fenomeen. BJZ - Buro Jeugd Zorg - stuurt meisjes van 19 jaar langs die je hele gezin uitelkaar kunnen trekken als je ze verkeerd aankijkt.

Deze meisjes weten niks, kunnen niks, hebben geen enkele levenservaring, vertrekken vanuit het hoofdkantoor met de opdracht dat "omgang altijd in belang van het kind is" en zetten je kind in een pleeggezin als je niet meewerkt. Ze mogen dus dingen met je kinderen doen, die, als jij ze zou doen, je voor jaren in de gevangenis kunnen laten belanden omdat het domweg kindermishandeling is.

Meestal nemen ze de telefoon niet op als je belt, bellen niet terug en doen ze het werk een paar maanden voordat ze bezwijken onder de werkdruk en maken zo aldoende de plaats vrij voor de volgende.
Als BJZ geconfronteerd wordt met de puinhoop die hun ondeskundige "hulpverleners" er van maken, dan zeggen ze dat ze personeelstekort hebben. En dan komt er weer geld bij. En vervolgens verbetert er weer niks.

Misschien heeft het feit dat BJZ aan uithuisplaatsingen verdient er iets mee te maken dat er niets verandert daar? Het klinkt als een populistische beschuldiging, maar naarmate de misstanden, die BJZ sanctioneert, blijven voortetteren, ga je je onbewust toch afvragen of er niet meer achter deze georganiseerde incompetentie steekt dan georganiseerde incompetentie alleen.

En als je dan als bezorgde moeder klaagt over de puinhoop die het leven van je kinderen door hun toedoen is geworden, dan wordt er - als je geluk hebt - een onderzoek ingesteld door... bureau jeugdzorg!

De hele en halve waarheden, verdachtmakingen en gevoelens die BJZ-medewerkers ongecontroleerd in hun onderzoeken kunnen copiën&pasten, vormen intussen wel hard bewijsmateriaal in rechtzaken.
Dat is gek, want BJZ mag niet aan waarheidsvinding doen. Bij BJZ werken geen beëdigde opsporingsambtenaren. De gedachte achter deze petitie is om dat wel te doen, zodat medewerkers van BJZ aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze miskleunen bij de waarheidsvinding.

Initiatiefnemer Nico Mul is een arts die zich hard maakt voor de gevallen waarbij BJZ het echt te bont maakt. Luister en huiver:

Hieronder stond een link naar de betreffende petitie maar we vrezen dat uw gegevens minder veilig zijn bij deze bevlogen ridder en zijn witte pony.

<< terug naar overzicht