plaatje

  :: nieuws


Vriendelijk verzoek aan een kwaliteitskrant

18-05-2013 :: We zijn doorgaans nogal afwachtend als het om "familiedrama's" in de media gaat. Maar nu gebleken is dat de NRC haar vingers achter het rapport voor de Raad voor de Kinderbescherming in deze zaak heeft gekregen, hebben we verzocht om inzage. Duidelijk is dat de feiten rond de Vleutense Vader het standaard hororscenario lijken te vormen, waar we al jaren voor waarschuwen.

Om de beschuldiging kracht bij te zetten dat deze dubbele moord een direct gevolg is van de veranderde wetgeving rond scheiding en ouderschap, willen we ons graag baseren op primaire bronnen. Om die reden hebben we de redactie van de NRC gemaild en gevraagd om inzage.
Er wordt in de media gerept van vechtscheiding, psychisch geweld, moeizame omgangsregelingen, en een OTS leek aanstaande. Doorgaans zijn dat ingediënten van een recept waar menig procederende vader op aanstuurt. Als iemand weet wie die advocaat - of die van de moeder - is, horen we dat heel graag.


Naar het zich liet aanzien werden de twee kinderen vermoord tijdens de omgangsregeling, waar kennelijk grote bezwaren tegen bestonden. 10 instanties hadden er naar verluid hun tanden op stukgebeten en ook zou de vader in de aanstaande procedure gehoord worden over huiselijk geweld.


Als ons vermoeden kloppen dat deze omgangsregeling was opgelegd middels een gerechtelijke uitspraak, dan heeft de rechtelijke macht deze dubbele moord gefaciliteerd en is er in principe grond om een proces tegen de staat aan te spannen om deze wetgeving ter discussie te stellen.Ons verzoek aan de NRC-redactie luidt als volgt:Beste mensen,

Indien mogelijk zouden we gaarne een kopie willen inzien van het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming dat u in uw bezit heeft aangaande de meneer uit Vleuten die recentelijk de hand aan zichzelf en zijn kinderen sloeg.

Het lijkt van op afstand een klassiek geval van het soort waar we al jaren tegen ageren, maar omdat we onze verontwaardiging op feiten baseren, zouden we ook graag zelf inzage in dit rapport hebben.

En, indien u daar bezwaar tegen heeft, zou u ons dan wellicht in contact kunnen brengen met degene die het u bezorgd heeft?

We zijn al een tijdje bezig om de voorwaarden waaronder dit geval - een omgangsregeling waarbij de moeder gerede twijfels aan haar ex heeft maar langs gerechtelijke kant wordt gedwongen om mee te werken - ogenschijnlijk heeft plaatsgevonden, aan de kaak te stellen.

Misschien is het zinvol u ook te attenderen op het feit dat het hier een internationaal fenomeen betreft, dat in de optiek van beleidsmakers op z'n hoogst een vervelend bijverschijnsel is van herziene Eur0pese wetgeving op het vlak van het familierecht, maar doorgaans volledig wordt genegeerd. Een zeer recente en willekeurige link die sterk op deze zaak lijkt is de volgende: http://www.telegraaf.nl/feed/21577813/___Vader_doodde_zijn_kinderen___.html

Wij zijn al een poosje bezig om ons druk te maken over dit soort collateral damage van deze wetgeving, maar stuiten daarbij steevast op de uit de vorige eeuw stammende "feiten" zoals onder andere verwoord op deze plek: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/moeders_stop_met_manipulerende.html

Journalisten - niet die van uw kwaliteitskrant natuurlijk, alleen die van uw concurrenten - zijn er doorgaans heel goed in om niet-gerelateerde nieuwsfeiten met grofweg een zelfde thema aan elkaar te koppelen. Even opmerkelijk vinden wij het feit, dat het soort zaken waar het hier over gaat steevast als incident wordt behandeld; doorgaans in de per definitie even incidentele als fatalistische categorie "familiedrama".

In feite gaat het hier om moordenaars en misdrijven die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als de wetgeving op het gebied rond omgangsregelingen iets genuanceerder was ingericht.
De overheid lijkt ons door deze wetgeving in deze zaak medeschuldig, maar om die beschuldiging handen en voeten te geven dienen we ons wel op betrouwbare bronnen te baseren.

We hebben op basis van eerdere ervaringen niet de illusie dat u ons, als traditioneel recalcitrante exen met een rare domeinnaam, serieus neemt, maar we zouden wel graag voor ons eigen genoegen op basis van de bronnen en uit de eerste hand willen vaststellen of we er in dit geval weer net zo ver naast zitten als de vooronderstellingen dicteren.

In de hoop dat een en ander uw gewaardeerde aandacht zal hebben, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Ger Hovendaal - namens bezorgdemoeders.nlUPDATE: Antwoord is "nee".

<< terug naar overzicht