plaatje

  :: nieuws


Herinnert u zich deze nog...?

26-02-2014 :: Op 1 maart 2009 is de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' in werking getreden. In het voorafgaande debat in de Eerste Kamer hoorden we de toenmalige minister van Jeugd en Gezin beloven, dat er 5 jaar later onderzocht zou worden wat de gevolgen van die wet zijn geweest. Vervolgens gingen alle partijen - behalve VVD, D'66 en GL - overstag. Van het kamerbrede vals-moralistische opportunisme dat we daar zagen zijn we eigenlijk nauwelijks meer hersteld, als Bezorgde Moeders zijnde.

Voorafgaande aan dat debat in de Eerste Kamer hadden alle leden van de senaat een email van ons gekregen. "Niet doen", stond er in, "slecht idee", "werkt kindermishandeling in de hand". De SP-senatrices waren het met ons eens - ondanks het feit dat hun partij de warmste pleitbezorger voor deze wet was. Er stond een mevrouw van de PvdA (toen met regeringsverantwoordelijkheid) die ook beter wist. En men ging gewoon ongegeneerd overstag.
Toen wij de minister dat onderzoek hoorden beloven, schoot het ons al door de kop dat het voor hem toch geen consequenties zou hebben, want hij zou dan, net als het religieus geïnspireerde monstrum van het ministerie waar hij de baas van was, ongetwijfeld al door de realiteit achterhaald zijn.


Het gekke is dat we destijds ook niet de illusie hadden dat dat onderzoek er ooit zou komen.Hoewel we op de bovengenoemde twee punten gelijk hebben gekregen. ligt er nu toch inene een onderzoek. En nog op tijd ook.
En drie keer raden wie het heeft geschreven...


Ed Spruijt lijkt dit maal de feiten minder onder het tapijt te schoffelen dan in zijn eerdere publicaties. Zo werd er in zijn eerder verschenen handleiding voor maatschappelijk werkers in de Jeugdzorg nog met een knipoog naar de minister gesteld dat "ook de nieuwe wet van 2009 niet zonder meer voordelig zal zijn voor kinderen.", maar dat "De Centra voor Jeugd en Gezin hierbij een positieve rol kunnen vervullen".


Misschien is het ook een politieke knipoog als Spruijt nu stelt dat de doelstellingen van de wet volgens hem niet zijn gehaald. Zo was het de bedoeling het aantal vechtscheidingen terug te dringen en die zijn volgens de nieuwe Spruijtcijfers in 5 jaar met 15% toegenomen. Je weet het niet, maar het zou zo maar kunnen dat de aanstaande forse bezuinigingen op de Jeugdzorg ook in deze stellingname knipogend doorklinken.


We hebben het hele verhaal van Spruijt nog niet onder ogen gehad, maar zodra we dat wel hebben zullen we er nog wat bitter commentaar aan wijden. Dit moet een staartje krijgen; een parlementaire onderzoekscommissie lijkt ons wel het minste.

Want we schreven 5 jaar geleden al: "De onderzoeken die ten grondslag liggen aan de nieuwe wetgeving waren al achterhaald toen de wet in stemming kwam, en de verantwoordelijke beleidsmakers weten dat zonder uitzondering. De vraag is nu niet of ze terugkomen op deze wetgeving, maar hoe lang ze stommetje kunnen blijven spelen."


Terugkijkend is het eigenlijk best gek dat zo'n intelligente toonaangevende onderzoeker van het kaliber Spruijt 5 jaar geleden niet wat nadrukkelijker over dit achter-de-feiten-aanlopend-feit aan de bel heeft getrokken.


Wie er meer over wil lezen moet voorlopig dus hier naar toe.
Handboekrecensie Spruijt hier.

<< terug naar overzicht