plaatje

  :: nieuws


Eerste Kamer gaat nieuwe scheidingswet in stemming brengen

08-10-2008 :: De vaste Kamercommissie voor Justitie van de Eerste Kamer is er na twee ronden van overtuigd dat het geen zin heeft verder nog vragen aan de ministers te stellen.
Ondanks het feit dat we hebben vernomen dat ten minste één lid van de commissie niet erg tevreden is met de meest recente antwoorden, is de overheersende mening dat het verder geen zin heeft om vragen te stellen.
De plenaire behandeling staat gepland voor 18 november.

Ondanks de brede onvrede met de nieuwe wet, lijkt het er op dat die toch gewoon gaat worden aangenomen. De initiatiefwet van Luchtenveld van de VVD, die bij benadering hetzelfde beoogde, werd in 2006 afgewezen door de Eerste Kamer.

Op de achtergrond speelde toen mee, dat de toenmalige minister van Justitie Donner bezig was met de voorbereiding van de wet die nu door Hirsch-Ballin en Rouvoet aan de senaat wordt voorgelegd. Een ander argument van de stranding van de initiatiefwet van Luchtenveld was dat het geheel nogal rommelig was. Het huidige wetsontwerp zou daar van geleerd hebben, maar wij vermoeden dat hij in intentie net zo venijnig en in de uitwerking net zo desastreus zal blijken.

Opmerkelijk detail bij deze hele rechtsgang is het feit dat destijds de wet Luchtenberg werd afgestemd door de SP-fractie in de Eerste Kamer ondanks het feit dat de SP zich binnen en buiten de Tweede Kamer een groot voorstander van de wet had betoond. In één van de twee debatten in de Tweede Kamer over deze wet werd dit feit door Pechtold er nog even ingewreven bij Jan de Wit, dus we zijn zeer benieuwd of de dissidente senatoren dit maal voor de partijlijn gaan kiezen of hun eigen geweten gaan volgen.

Inmiddels zijn onze open brieven volgens de griffier "voor kennisgeving aangenomen"; we ontvingen gisteren de bevestiging dat onze brief van februari dit jaar aan het dossier is toegevoegd.
Ons vertrouwen in de parlementaire democratie wordt met de dag groter.

Omdat er een brede concensus bestaat 'dat er iets moet gebeuren aan het familierecht' en de ministers naar verwacht mag worden deze wet als succes voor alle kinderen in Nederland willen verkopen, zal "men" er onderhand wel mee gaan instemmen.

In deze wet wordt met nog meer nadruk vastgelegd, dat het altijd in het belang van kinderen is om omgang te hebben met beide ouders.

Dit is ons inziens een misvatting. Mocht deze wet met al zijn nadruk op gelijkwaardigheid aangenomen worden dan zullen we helaas niets anders kunnen doen dan eendrachtig het motto "de staat verdrukt, de wet is logen" maar weer eens uit de kast te trekken.

Zusters hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.
[vrij naar bron]

Kennelijk moeten we zelf de daad bij het woord voegen, omdat de echte lieden, die in dit hele verhaal zouden moeten opkomen voor de verdrukten, zeer nadrukkelijk en schaamteloos de kant van de sterksten kiezen. De paar goeden niet te na gesproken, dan.

We hebben u gewaarschuwd dat er door deze wetgeving en het gebrek aan bescherming voor werkelijk bezorgde moeders en hun kinderen er doden en gewonden blijven vallen.

Wij, bezorgde moeders, kunnen deze wetgeving niet anders interpreteren dan dat de wetgevende macht samenwerkt met de sadistische, narcistische of psychopatische gekken die ons leven nu al tot een hel maken.

U kunt rederlijkerwijs niet verwachten dat we dit met gevouwen handjes over onze kant laten gaan. Uw ministeriële hulptroepen, die hun broekplassende hysterische kindjes geacht worden af te leveren bij hun verwekker, gaan u nog danig teleurstellen.

<< terug naar overzicht