plaatje

  :: nieuws


Mishandelde zwangere vrouwen en ouderschapsplan

18-11-2008 :: De PvdA roept de Minister van Justitie op om partners die hun zwangere vrouw mishandelen, zwaarder te straffen, volgens een bericht in de Telegraaf. Bezorgdemoeders.nl pleit al vanaf haar bestaan voor aandacht voor deze vorm van mishandeling, die helaas na scheiding gewoon door gaat.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib stelt dat er veel te weinig aandacht is voor deze problematiek, die onder andere kan leiden tot miskramen, maar ook bloedingen, groeiachterstand, vroeggeboorte.

Zij roept op tot onderzoek en het sneller melding maken van deze vorm van mishandeling door huisartsen en gynaecologen. Zaken waar wij uiteraard volmondig mee in kunnen stemmen.

Wij vinden het echter jammer dat ze in het artikel voornamelijk wijst op vrouwen in achterstandswijken - of is dit een interpretatie van de Telegraaf? - als potentiele slachtoffers. Terwijl het toch bekend is dat partner- en kindermishandeling in alle lagen van de bevolking voor komen.

Laten we hopen dat de PvdA deze aandacht door trekt in het stemgedrag in Eerste Kamer volgende week, want ook slachtoffers van deze vorm van huiselijk geweld moeten verplicht een ouderschapsplan opstellen met hun geweldpleger, voordat er gescheiden kan worden, als het aan de beide verantwoordelijke ministers ligt.

Op het moment is het al zo dat mishandeling van een zwangere vrouw geen enkel beletsel vormt om gezamenlijk ouderlijk gezag en omgang toe te kennen aan de mishandelaar, weten een flink aantal van ons helaas uit ervaring. Misschien aardig om daar ook eens wat aan te doen, zeker gezien het feit dat bekend is dat meestal niet alleen de mishandeling van de moeder doorgaat na de bevalling, maar ook de kinderen er niet aan ontkomen.

En als ze dan toch bezig zijn: misschien kan de PvdAfractie in de TweedeKamereens een wetswijziging voorbereiden waarin duidelijk wordt gesteld dat mishandeling van zwangere vrouwen, tevens kan worden aangemerkt als een vorm van kindermishandeling. Gezien het recentelijke gesmijt met kinderrechten door de ministers, moet dat er toch ook op de één of ander manier vanaf kunnen?

Volledige artikel hier. Buitenlands onderzoek op dit gebied via onze linkspagina hier.

<< terug naar overzicht