plaatje

  :: nieuws


Ondersteuning slachtoffers ernstige geweldsmisdrijven uitgebreid

17-02-2009 :: Het Ministerie van Justitie heeft besloten om dit jaar 500.000 euro beschikbaar te stellen voor een pilot om uitgebreide hulp op maat te ontwikkelen voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Zij kunnen straks voor de coördinatie van de ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied terugvallen op speciaal voor deze doelgroep beschikbare casemanagers van Slachtoffer Hulp Nederland. Biedt dit hoop voor moeders en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld?

In de berichtgeving rond deze nieuwe pilot wordt gesteld dat slachtoffers van zware geweldsmisdrijven veel tegelijkertijd hebben te verwerken. Fysiek en psychisch letsel, heftige emoties, een lopende strafrechtelijke procedure, eventuele uitval op het werk, ingewikkelde regels rondom schadevergoedingen, enz. Deze mensen hebben daarom met name behoefte aan langdurige en brede begeleiding, zo zegt men. De casemanagers van Slachtofferhulp Nederland moeten dan ook gaan fungeren als een spin in het web om de benodigde ondersteuning voor deze slachtoffers goed en duurzaam te organiseren.

Net als andere slachtoffers van ernstige geweld- en zedenmisdrijven hebben moeders en kinderen die huiselijk geweld zijn ontvlucht te maken met fysiek en psychisch letsel, heftige emoties, eventuele uitval op het werk, maar ook met lopende strafrechtelijke en - in dit geval -familierechtelijke procedures. Voorts zijn zij in een aantal gevallen noodgedwongen verhuisd of zelfs ondergedoken, waardoor de bestaande netwerken weggevallen zijn. Vaak hebben zij bovendien te maken met een plotselijke, drastische daling van inkomen. Daarnaast hebben deze moeders de zware taak om hun getraumatiseerde kinderen niet alleen de gebruikelijke zorg te geven, maar ook psychisch te ondersteunen.

Deze slachtoffers van ernstige misdrijven, vrijwel zonder uitzondering met zware PTSS klachten, worden desalniettemin zonder enige vorm van begeleiding voortdurend opnieuw blootgesteld aan hun stressor (in dit geval de huiselijk geweldpleger), niet alleen tijdens omgangsregelingen, maar ook in de aanloop daartoe: mediation (straks ouderschapsplan), informatie en consultatieplicht in verband met gezamenlijk gezag en de diverse rechtszaken.

Zij zijn daarmee de enige slachtoffers van misdrijven die na het misdrijf - of in hun geval vaak een lange reeks van misdrijven - gedwongen contact moeten blijven onderhouden met de dader.

Het zou een aardige uitdaging moeten zijn voorbovengenoemde casemanagers om ‘juridische, praktische en emotionele hulp’ in te zetten voor deze specifieke groep slachtoffers, die overal tussen wal en schip valt.

Mede in het kader van genoemde pilot heeft Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs het onderzoek "Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers" gepubliceerd, waarin ook specifieke aandacht voor partnergeweld en kindermishandeling wordt gegeven.

Verder aardig onderzoek hoor, maar wij zouden óók zo graag eens weten wat het gevolg is voor een slachtoffer als men wordt gedwongen om slachtoffer te blijven. Hoezo, nooit meer dezelfde?

Onderzoek "Nooit meer dezelfde" in pdf-formaat hier

<< terug naar overzicht