Omgangsplicht met spermadonoren wegens family-lifeGeplaatst: 16-03-2008 20:52

Spermadonoren die een contract hebben getekend dat ze nooit aanspraak op hun kind zullen maken, kunnen achteraf via de rechter een bezoekregeling aanvragen. Dit gebeurt in die gevallen doorgaans zonder dat er ook maar enige band is opgebouwd, dus zonder dat er 'family life' heeft plaats gevonden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad,

Waarschijnlijk zulllen er best kinderen zijn die het fijn vinden om te weten wie hun biologische vader is, maar kinderen die daar geen behoefte aan hebben krijgen zomaar een vreemde kerel opgedrongen die vaderschap claimt. Los van de vreselijke gevolgen voor families die met deze rechterlijke dwalingen te maken krijgen, ligt het bewijs nu duidelijk op tafel: iedere man in Nederland die in eerste instantie niks van 'zijn' kind wilde weten, mag als het hém uitkomt zijn 'vader'-rol opeisen én - als het hém niet meer uitkomt - het kind weer net zo hard laten stikken.

De wet kan immers niet-zorgende ouders niet dwingen om met hun kinderen om te gaan, want dat zou niet in het belang van het kind zijn, maar mag wel een kind onder de 12 tot omgang met de biologische ouder dwingen, ook als het niet wil. Bezorgde Moeder 'Indra' maakte ons attent op onderstaande berichtgeving op nu.nl. Mocht er iemand op relevant ander nieuws stuiten: suggesties zijn van harte welkom!

'Spermadonor maakt vaker kans op vaderrol'

TILBURG - Spermadonoren hebben steeds vaker succes als ze een actieve vaderrol opeisen. "Het hek staat open", verklaarde de Tilburgse hoogleraar familierecht Paul Vlaardingerbroek woensdag naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant..

In ongeveer tien uitspraken die de rechter in vaderschapskwesties in de afgelopen jaren heeft gedaan ziet hij sinds langere tijd een kentering. De rechter gaat moeiteloos voorbij aan contracten waarin de donor belooft dat hij geen contact met zijn kind wil.

De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat zonder regelmatig persoonlijk contact sprake is van een nauwe relatie tussen kind en spermadonor. De man won het meningsverschil over de invulling van het ouderschap en kreeg een omgangsregeling.

Vlaardingerbroek waarschuwt stellen voor de problemen die daardoor kunnen ontstaan. "Ouders kunnen ongewild geconfronteerd worden met een verzoek van de donor."

Exacte cijfers over het aantal gevallen bestaan niet. In alternatieve scenario's komen mensen er zelf uit of ziet de donor af van juridische procedures.

(Meer info, met name over de lesbische stellen die dit vooral treft,via Volkskrantartikel: Zaad zoekt kind)

'Motief spermadonor is veranderd'


AMSTERDAM - De motieven van spermadonoren zijn in de loop der jaren veranderd. Mannen zouden eerder zaad doneren omdat ze het leuk vinden dat er kinderen van hen rondlopen dan uit ideële beweegredenen.

Dat zegt Pim Janssens van de Nederlands Belgische Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie zaterdag in Trouw. Falk AdSolution

In ziekenhuizen wordt een groeiend aanbod gesignaleerd van mannen 'die het leuk vinden dat er kinderen van hen rondlopen'. Dat terwijl het totale aantal spermadonoren sinds 2004 is afgenomen.

Vanaf dat jaar was het niet meer mogelijk anoniem zaad af te staan omdat kinderen het recht hebben te weten wie hun biologische vader is.

De reden voor de verandering in de motieven van donoren is niet geheel duidelijk. Het feit dat er meer oudere alleenstaande mannen zijn die toch nog een kind willen, zou een rol kunnen spelen.
Terug naar nieuwsoverzicht