BN deStem en Maroc.nl schenken aandacht aan bezorgdemoeders.nl Geplaatst: 08-04-2008 13:35

Onder de titel "Geweld bij scheiding is een onderschat fenomeen" besteedde onlangs BN de Stem aandacht aan omgangsplicht met huiselijk geweldplegers. Aanleiding vormt onder andere de moord op een Roosendaalse vrouw door haar ex en de moord van een niet-inwonende vader op zijn kinderen. In het artikel worden zowel hoogleraar huiselijk geweld Renée Römkens als Bezorgdemoeders.nl aangehaald.

De schrijvers van het artikelstellen dat gezien het grote aantal politieberichten dat wekelijks binnenkomt over geweld door exen (meestal mannen) tegen hun exen (meestal vrouwen) het probleem van substantiële aard moet zijn. Maar hoeveel echtscheidingen daadwerkelijk gepaard gaan met geweld, weet niemand. Zij benadrukken dat één op de vijf gescheiden vrouwen lichamelijk geweld als reden noemt voor de relatiebreuk en dat geweld tijdens en na scheidingen niet is onderzocht.

Ze citeren Römkens:"We denken vaak dat wanneer de echtelieden eenmaal uit elkaar zijn, de problemen voorbij zijn. Maar juist dan zie je dat zo'n man overgaat tot dodelijk geweld."

Overigens zonder dat er contact met Bezorgdemoeders.nl is opgenomen, roepen zij met ons de vraag op:"Hoe kunnen zij (BM: moeders)zich nog beschermen tegen gewelddadige, dreigende of stalkende exen als politici hen te allen tijde gelijkwaardig ouderschap en omgang opleggen, zelfs in gevallen waarbij mishandeling of incest aan de orde is geweest?" Ook benadrukken zij onze roep om onderzoek op dit gebied.

Maroc.nl publiceerde onder de titel "Geweld bij scheiding: Hoe erg is het?" een artikel dat is gebaseerd op het stuk in BN deStem. Voor het volledige artikel in BN deStem klik hier en Maroc.nl hier.
Terug naar nieuwsoverzicht