Memorie van antwoord ontvangenGeplaatst: 06-06-2008 14:02

De Eerstekamercommissie voor Justitie heeft op 6 juni de memorie van antwoord ontvangen. Hierin worden de vragen die de commissie over het wetsvoorstel voor de Wet bevoordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding heeft geformuleerd, beantwoord.

Een erg belangrijke vraag was wat de Tweede Kamer nou precies bedoelt met 'gelijkwaardig ouderschap'. We hopen spoedig meer informatie te hebben over wat dat voor ons kan gaan betekenen.

De commissie bespreekt op 10 juni de nadere procedure, waarin verder wordt besloten hoe het voorbereidend onderzoek gaat plaatsvinden, hoe de verdere voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel gaat verlopen en wanneer de behandeling in de Eerste Kamer kan plaatsvinden.

Als we meer nieuws hebben melden we ons weer.

Terug naar nieuwsoverzicht