Stichting Zijweg vraagt om ervaringsverhaal ouderschapsplanGeplaatst: 13-08-2008 14:51

Stichting Zijweg - belangenvereniging slachtoffers ex-partnergeweld - stelt een 'zwartboek' op over het beleid op het gebied van partnergeweld. Zijweg zoekt vrouwen die ervaring hebben met het verplicht worden tot opstellen van een ouderschapsplan na partnergeweld en die willen bijdragen aan dit zwartboek.

Stichting Zijweg is bezig met het opstellen van een 'zwartboek' waarin meer dan 50 knelpunten in verband met het beleid met betrekking tot partnergeweld worden beschreven. Dit wordt vanuit de positie van vrouwelijke slachtoffers gedaan. De knelpunten worden verduidelijkt aan de hand van één of twee korte ervaringsverhalen. Ook geven een aantal experts op het gebied van partnermishandeling hun commentaar.

Stichting Zijweg vraagt uiteraard ook aandacht voor veelvoorkomende familierechtelijke problemen bij een scheiding na partnergeweld, zoals omgang(sOTS), gezamenlijk gezag, verplichte mediation, en last but not least: het verplichte gezamenlijke ouderschapschapsplan. Zijweg heeft tot nu toe nog geen ervaringsverhaal over het verplichte gezamenlijke ouderschapsplan ontvangen, hoewel bekend is dat vooruitlopende op de wet wel al een beetje wordt gedaan, zelfs bij partnergeweld.

Wie is bereid haar verhaal in verband met het ouderschapsplan op te schrijven en aan Stichting Zijweg te sturen? Het zou fijn zijn om hiermee de noodzaak van aanpassing van het wetsvoorstel nog duidelijker te maken. Er zijn meer dan voldoende ervaringsverhalen over omgang, gezag, mediation, Raad, BJZ, omgangsOTS etc., dus het gaat
specifiek om het gezamenlijk moeten opstellen van het ouderschapsplan na partnergeweld.

Stuur je reactie op aan info@stichtingzijweg.nl

Terug naar nieuwsoverzicht