Huiselijk geweld van zwangere vrouwen tegen zichzelf?Geplaatst: 06-10-2008 15:06

Enkele maanden geleden hebben de vier grote gemeenten aan minister Hirsch Ballin van Justitie het actieprogramma "Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-2011"gepresenteerd. De vier grote steden willen een modelaanpak voor huiselijk geweld ontwikkelen die ook kan worden gebruikt door andere gemeenten om lokaal de hulpverlening verder in te vullen en te verbeteren. Deze modelaanpak moet de knelpunten en lacunes in de bestaande hulpverlening blootleggen. EIndelijk!

Er wordt in het rapport extra aandacht besteed aan kinderen in relatie tot huiselijk geweld. Getuige zijn van geweld kan, net als het zelf ondergaan van geweld, leiden tot intergenerationele overdracht. Slachtoffers worden later dader (jongens) of opnieuw slachtoffer (meisjes).

Veel aandacht gaat uit naar begeleiding van paren die ondanks het huiselijk geweld hun relatie willen voortzetten: "Als beide met de relatie door willen, dan moet de pleger leren zich te beheersen en communicatiepatronen tussen pleger en slachtoffer zullen moeten veranderen om het geweld definitief uit te bannen.". Plegers en hun partners kunnen daarvoor, afhankelijk van de ernst van het huiselijke geweld op vrijwillige basis begeleiding krijgen van bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

En daar stuiten we meteen al op een lacune: plegers komen vaak niet opdagen of haken voortijdig af bij hulpverleningstrajecten en al helemaal als dit traject niet door een rechter is opgelegd.

Gelukkig stelt men duidelijk: "Dit is ook een zwak punt van het toekomstig Tijdelijk Huisverbod: de pleger krijgt alleen een tijdelijk huisverbod opgelegd en wordt niet verplicht om hulpverlening te aanvaarden."

Dus na een voortijdig afgebroken "hulpverleningstraject" komt men weer gezellig naar huis.

Het alom geprezen Aware-systeem inzetten kan niet. Het wordt ook genoemd in het rapport om vrouwen te beveiligen tegen stalking en bedreiging. Het Aware systeem wordt uitsluitend ingezet indien er geen contact meer is: als er gezamenlijk gezag of een omgangsregeling is, komt men er niet voor in aanmerking.

Er wordt met geen woord gerept over begeleiding van moeders en kinderen die uit een huiselijk geweldsituatie stappen en vervolgens contact moeten houden met de pleger wegens een omgangsplicht.

In deze opzet wordt alleen de pleger geholpen; tenminste als zijn pet ernaar staat.

Het verheugde ons wel zeer om te lezen dat men een pilot wil starten voor huiselijk geweld en zwangerschap.
Al vanaf het begin van Bezorgdemoeders.nl is dit een onderwerp waarvoor we aandacht proberen te vragen. Uit buitenlandse onderzoeken én eigen ervaring weten we dat dit veel voorkomt en dat het zeer ingrijpend is voor moeder en (ongeboren) kind. Helaas lijkt men in Nederland tot op heden dit probleem niet te (willen) onderkennen,

Tot onze stomme verbazing echter blijft deze pilot dan weer wel beperkt tot een prenataal interventie programma gericht op zogenaamde risicogezinnen: "In Nederland wordt bij de aanpak van huiselijk geweld nog nauwelijks gewerkt met prenatale interventieprogramma’s voor het gezinssysteem.(...) Bij aanwezigheid van risicofactoren in het gezin krijgen zwangere vrouwen twee jaar lang (tijdens en na de zwangerschap) begeleiding van (wijk)verpleegkundigen. (...) Risicofactoren zijn bijvoorbeeld verslaving, anti-sociaal gedrag, criminaliteit, eenoudergezinnen, werkloosheid, armoede, schulden of tienermoederschap."

Euh... eenoudergezinnen als risicofactor voor huiselijk geweld tijdens zwangerschap? Huiselijk geweld van de zwangere vrouw tegen zichzelf?

Kan er misschien eens een keertje kritisch gekeken worden naar het standaard toevoegen van eenoudergezinnen in deze lijstjes van risicofactoren, die we steeds tegenkomen in rapporten en aanbevelingen? Het is toch inmiddels bekend dat niet zozeer het éénoudergezin het probleem is, maar het gedaalde inkomen dat het gevolg is van het ontbreken van een kostwinner?

En bovendien, uit diverse onderzoeken blijkt dat huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking voorkomt. Opmerkelijk dat volgens dit rapport alleen verslaafde, anti-sociale, criminele, werkeloze, armoedige, in de schulden zittende, ongetrouwde hufters moeders in spe mishandelen. En dan vooral als ze onder de 18 zijn.

Onze ervaringen zijn anders.

Alle lof voor pogingen om huiselijk geweld in te dammen, maar wordt het geen tijd om je voor je iets gaat onderzoeken te verdiepen in wat er al onderzocht is, dames en heren beleidsmakers?

Een pdf van het volledige actieprogramma vind je hier.

Terug naar nieuwsoverzicht