Stop stalkingGeplaatst: 03-12-2008 22:10

Stop Stalking Burgerinitiatief probeert onder meer door middel van een petitie de problematiek van slachtoffers van stalking onder de aandacht te brengen. Uiteraard willen wij deze ervaringsdeskundigen hierbij helpen, niet in de laatste plaats omdat een aanzienlijk deel van 'onze' moeders en kinderen ook te maken heeft met stalking.


Stalking raakt overwegend vrouwen en in veel gevallen zijn de daders ex-partners. Vaak gaat het hier om door de vrouw wegens huiselijk geweld verbroken relaties. Kinderen, die hier ongewild en ongevraagd bij betrokken zijn, worden vaak als excuus gebruikt voor het in stand houden van de macht die een dergelijke dader over zijn slachtoffers heeft.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om stelselmatig telefonisch of schriftelijk bedreigen, dagelijks posten in de straat of onaangekondigd voor de deur staan, intimideren, achtervolgen, smaad, laster en valse aangifte doen. Slachtoffers raken hierdoor vaak ernstig getraumatiseerd en geïsoleerd.

Sinds 2000 is er een wet tegen stalken in het leven geroepen. Slachtoffers van stalken merken hier in de praktijk maar weinig van.

Stop Stalken pleit in de petitie onder meer voor het sneller signaleren en daadwerkelijke ingrijpen door de politie; een eenduidig landelijk politiebeleid in plaats van eigen invulling door lokale agenten; een veiligheidsplan met onder andere een snelle inzet van het Awaresysteem, hogere sancties in een combinatie van gevangenisstraf en therapie, speciaal hulpverleningsprogramma voor slachtoffers van stalking en een voorlichtingscampagne, zodat er meer begrip komt voor de slachtoffers.

Tekenen dus, die petitie: hier!

Naast deze petitie houdt Stop Stalking Burgerinitiatief zich ook bezig met een buddyproject waarbij een ervaringsdeskundige vrijwilliger een lotgenoot helpt om het leven weer op te pakken als deze net uit een huiselijk geweld en/of stalkingsituatie is gestapt. Woon je in de regio Utrecht en zoek je een buddy of wil je zelf een buddy zijn voor lotgenoten dan kun je contact opnemen via het contact formulier hier.

Hier nog meer info over Stop Stalken.

Terug naar nieuwsoverzicht