Ook volgens Nibud is gescheiden vrouw slechter afGeplaatst: 28-03-2009 16:17

Het was al bekend uit eerder onderzoek, maar nu komt ook het Nibud tot de conclusie dat vrouwen na scheiding het financieel gezien een stuk moeilijker hebben dan mannen. Met name de zorgende moeders hebben het zwaar, niet alleen omdat ze meestal lager betaald en parttime werk hebben, maar ook omdat ze vaak geen kinderalimentatie ontvangen.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt dat vrouwen na de scheiding een veel lager inkomen hebben dan mannen. Na de scheiding moet ruim 50% van de vrouwen rondkomen van een bedrag van hooguit € 1.300,-. Het kwetsbaarst daarbij zijn de alleenstaande zorgende ouders (meestal de moeders dus): waar voor de scheiding een kwart van deze groep een inkomen heeft tussen de €900,- en € 1300,-, is dat na de scheiding 75%.

Het Nibud vindt het daarom opvallend dat slechts bij de helft van de gescheiden huishoudens met kinderen kinderalimentatie voor komt. Voormalig samenwonenden - Nibud heeft ook niet-getrouwden bij het onderzoek betrokken - maken zelfs maar in één op de drie gevallen afspraken over kinderalimentatie. Als redenen voor het ontbreken van alimentatie wordt het meest genoemd dat de partner niet betaalt of dat er geen contact meer is met de partner.
Zorgende ouders geven voornamelijk als reden dat de ‘ex niet betaalt’, ‘ik geen geld wil ontvangen’ en ‘dat er geen contact is’. Niet-zorgende ouderszeggen voornamelijk dat ‘de kinderalimentatie is afgekocht’, ‘dat de schulden te hoog zijn’ en ‘dat het zo is afgesproken’.

Hoewel meer dan eenderde van de respondenten met kinderen zegt geen moeilijkheden te hebben ervaren tijdens de scheidingsprocedure, hadden de problemen die er waren meestal te maken met de kinderen: het vaststellen van de kinderalimentatie (31%) en de omgangsregelingen (38%).
Nibud constateert dat -ondanks het feit dat er blijkbaar weinig kinderalimentatie wordt betaald en dat dit in ieder geval voor een behoorlijk deel te wijten is aan het niet betalen van de opgelegde alimentatie - men toch relatief weinig het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelt.

Het Nibud stelt dan ook dat het dit meer zou kunnen gebeuren: het LBIO kan de kinderalimentatie innen bij de betalende ouder en uitkeren aan de verzorgende ouder. De betalingsachterstand mag dan maximaal zes maanden zijn.

Daarnaast ziet het Nibud heil in het verplichte ouderschapsplan: hierin kunnen afspraken worden gemaakt over alimentatie. Samenwonenden hebben die verplichting overigens niet. Een aardige illustratie van het feit dat ook het ouderschapsplan niet altijd soulaas biedt is een citaat van een van de participanten: "Mijn partner weigerde de scheiding rond te maken als ik partner alimentatie zou eisen. Ik kon de situatie na bijna 2 jaar niet meer aan dus ben akkoord gegaan met alleen kinderalimentatie."

Bij Bezorgdemoeders.nl is bekend dat gewelddadige exen met grote regelmaat rechtszaken aanspannen om onder kinderalimentatie uit te komen en wanneer zij niet in het gelijk worden gesteld, zij de alimentatie desondanks niet betalen. Veel van de moeders laten verdere stappen om alsnog de alimentatie te krijgen achterwege,om nog meer ellende te voorkomen. Bovendien is de limiet van een betalingsachterstand van maximaal zes maanden zoals het Nibud dit stelt, juist in dit soort gevallen nogal een probleem.

Maar niet getreurd, redding is nabij, want in de conclusie stelt het Nibud: "Om een sterke inkomensterugval te voorkomen, adviseert het Nibud alleenstaande moeders te kijken naar de mogelijkheden om meer te werken."

Meer info hier en het volledige rapport hier

P.S. voor degene die het wel nog waagt om achter kinderalimentatie aan te gaan: per 1 januari 2009 is het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentatie wordt verhoogd, door de Minister van Justitie vastgesteld op 3,9%. Via de website van het LBIO kan het indexeringspercentage worden berekend.

Meer info hier

Terug naar nieuwsoverzicht