Kinderalimentatie wordt steeds minder betaaldGeplaatst: 07-05-2009 15:50

(Novum) - De kinderalimentatie wordt moeizamer betaald. Een groeiend aantal mensen wil of kan er niet meer mee over de brug komen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) krijgt dit jaar naar schatting ruim twintig procent meer verzoeken om hulp bij het innen van de alimentatiegelden. De stijging is volgens het bureau 'waarschijnlijk' te wijten aan de economische crisis.

Elk jaar komen er in Nederland tienduizend nieuwe ontvangers van kinderalimentatie bij, licht het LBIO woensdag toe. De afgelopen jaren meldden zich jaarlijks zo'n 7500 mensen voor hulp tot het bureau omdat de kinderalimentatie niet of onvoldoende door de ex-partner werd betaald. Dit aantal was 'vrij stabiel'.

In de laatste twee maanden van vorig jaar was een lichte stijging te zien tot 7706 verzoeken en die ontwikkeling lijkt dit jaar in een stroomversnelling te komen. Op basis van de cijfers over de eerste vier maanden verwacht het bureau een stijging van het aantal hulpverzoeken met ruim twintig procent tot zo'n 9100.

Ook verwacht het LBIO dit jaar meer moeite te moeten doen om de betaling van kinderalimentatie op gang te brengen. Eerder lukte het in twee derde van de gevallen om binnen twee maanden de betalingen te starten, op grond van de ontwikkeling in de eerste maanden van dit jaar vreest het bureau dat deze snelheid nog maar in de helft van het aantal verzoeken kan worden gehaald. Zo steeg het aantal loonbeslagen en de inzet van deurwaarders in de eerste drie maanden met dertig procent.

Naast het LBIO melden zich volgens het bureau steeds meer schuldeisers bij de alimentatieplichtigen. De kinderalimentatie heeft geen voorrang op andere schuldeisers, waardoor de inning ervan wordt vertraagd.

Wij kunnen vanuit Bezorgdemoeders.nl alleen nog onderstrepen dat dit slechts een topje van de ijsberg van de niet-betalende exen is. Velen van ons zien van ellende maar af van het opeisen van de alimentatie, omdat dat nog meer contact met de geweldpleger zou betekenen. Bovendien wordt bij de LBIO het adres bekend gemaakt van de eiser(es): niet echt handig als je ondergedoken zit.

Andere moeders, die uit pure noodzaak of principieel (want het gaat tenslotte om geld dat je voor je kinderen beheert), er wel achteraan gaan, krijgen te maken met de beperkingen van het LBIO zoals dat het bedrag niet langer dan zes maanden mag uitstaan; dat inning niet mogelijk is als het officiële woonadres van de betalingsplichtige ouder niet kan worden achterhaald; dat er schuldeisers zijn die voorrang hebben (zoals de Belastingdienst) of het niet kunnen innen als de betalingsplichtige ex-partner de daadwerkelijke hoogte van zijn inkomsten weet te verbergen of om andere redenen ineens niet voldoende lijkt of blijkt.

Het wordt hoog tijd dat er eens wordt gewerkt aan een andere methode om te zorgen dat kinderen de financiele ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben.

In aansluiting op adviezen van SMZBW menen wij ook, dat men bijvoorbeeld zou kunnen denken aan het laten innen van de alimentatie via de werkgeverof uitkeringsinstantie: zij storten het geld bij het LBIO, die het vervolgens uitbetaalt aan de ontvangster. Als er geen sprake is van een werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld bij een zelfstandige) zou de alimentatie door de belastingdienst geind kunnen worden en doorgesluisd naar het LBIO.

Zo blijft de privacy gewaarborgd en kan via de betaallijn geen adres achterhaald worden; daarnaast wordt de stagnatie in de betalingén machtsmisbruik voorkomen.

Uit onderzoek blijkt al lang dat kinderen uit éénoudergezinnen niet onsporen door het feit dat ze de biologische vader niet dagelijks om zich heen hebben, maar vanwege het feit dat ze vaak op bijstandsniveau, in een achterstandswijk opgroeien. Inderdaad, veelal zonder enige vorm van financieleondersteuning van de biologische vader, die er na de scheiding financieel gemiddeld flink op vooruit gaat. (meer info hierover; zie ons eerdere bericht over het Nibudonderzoek)

Terug naar nieuwsoverzicht