Ontvoeringsdreiging Katja was al maanden bekendGeplaatst: 29-05-2009 09:56

Het AD meldt dat de moeder van Katja Leendertz al maanden geleden bij de politie melding heeft gedaan van de ontvoeringsdreiging en bij het Centrum Internationale Kinderontvoering hulp had gezocht. Maar hoe bescherm je je kind tegen een man die op gewelddadige wijze je kind in zijn auto sleurt?

Katja werd woensdag om half elf voor de ogen van schoolgenoten van de Cavaljéschool in Ede door een man in een auto getrokken. Mogelijk kreeg die daarbij hulp van een vrouw.

Eén van de maatregelen die in ieder geval te adviseren zijn, is - hoe stigmatiserend ook - om school en buitenschoolse opvang in te lichten. De moeder had inderdaad de strikte afspraak op de buitenschoolse opvang van het kind dat alleen zij of haar advocaat Katja mocht ophalen. De school wil niet zeggen of er daar ook speciale afspraken waren voor de veiligheid van Katja.

Ook had zij het Centrum Internationale Kinderontvoering in Hilversum, dat ouders adviseert en begeleidt bij (mogelijke) ouderlijke ontvoeringen, ingeschakeld.

In het artikel stelt directrice Els Prins van het Centrum Internationale Kinderontvoering, dat de vrouw al meer dan zes maanden geleden bij haar organisatie had aangeklopt voor hulp. Ze was bang dat haar ex-man, die in de VS woont, Katja zou weghalen.
De ouders die de moeder kennen, vertellen dat de vrouw altijd in angst leefde.

Het Centrum Internationale Kinderontvoering ijvert er al jaren voor om de verouderde regelgeving op het gebied van kinderontvoering aan te passen. De wetgeving is gebaseerd op dit soort zaken van niet-zorgende ouder die kinderen ontvoeren naar hun eigen land van herkomst.
Steeds vaker gaat het echter om Nederlandse moeders, die, omdat zij in het buitenland na scheiding geen middelen van bestaan hebben, of in een gewelddadige situatie zitten, de kinderen meenemen naar Nederland en vervolgens worden vervolgd wegens ontvoering. Als dat een rechtzaak tot gevolg heeft, zien zij zich gedwongen het kind af te staan; ook aan vaders die zich aantoonbaar geweldadig hebben gedragen naar hun gezinsleden toe.

Gezien het gestaag groeiend aantal bi-culturele relaties wordt het hoog tijd dat er op internationaal niveau betere afspraken komen over de status van het kind en de zorgende ouder na scheiding én dat in Nederland veel serieuzer wordt omgegaan met ontvoeringsdreiging.

Inmiddels koppen de kranten de Katja "ongedeerd" is. Hoezo ongedeerd, vragen wij ons dan af? Ze is weggerukt uit haar vertrouwde omgeving en in de handen van iemand die er niet voor schroomt om haar voor de ogen van geshockeerde schoolgenootjes op gewelddadige wijze in een auto te sleuren.

Links:
AD artikel hier en hier
Meer info over ontvoeringsdreiging: website Centrum Internationale Kinderontvoering hier

Terug naar nieuwsoverzicht