Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave vaderdag 2007 verslag

 


Een prima geslaagde bijeenkomst met belangstelling van vaders uit het hele land en zelfs uit Belgie. persverslag Susanne, foto Dennis:

‘SP’eciale vaderdag in Deventer

een paar deenemers Deventer - Vaders vanuit alle delen van het land zijn vandaag naar Deventer gekomen om de inzet van de lokale SP afdeling te bedanken. De wortels van het afgelopen dinsdag aangenomen SP amendement waarin is vastgelegd dat ‘gelijkwaardig ouderschap’ de norm wordt in het familierecht, liggen namelijk in Deventer.

Joep Zander en Susanne Vunderink ontmoeten elkaar in september 2006 op een lokale ledenvergadering van de SP waar het verkiezingsprogramma op de agenda staat. Joep vertelt in een onderling gesprek over de ongelijkheid tussen ouders die ontstaat op het moment van scheiding, hoe met name kinderen en de te missen ouder daar de dupe van worden en welke negatieve invloed de Raad van de kinderbescherming en rechters op deze ernstige zaak hebben. Susanne, zelf kindertherapeut en getuige van de schade die kinderen oplopen wanneer de relatie met één van de ouders is verbroken na scheiding, is ervan overtuigd dat aan dit onrecht iets gedaan moet worden. Samen met Joep dient zij een amendement in. De leden van de plaatselijke afdeling zijn positief over het initiatief en stemmen in dat het punt wordt ingediend op het regionaal congres. Ook daar krijgt het amendement grote steun en uiteindelijk wordt deze aangenomen op het landelijk partijcongres en dus opgenomen in het definitieve verkiezingsprogramma.

Nu, zeven maanden na de landelijke verkiezingen heeft de SP woord gehouden. Het bij wet vastleggen van gelijke rechten van beide ouders is een flinke stap dichterbij gekomen, maar zoals Joep Zander zelf in zijn speech op de Brink aangaf ‘Er moeten nog flinke stappen worden gezet om het machtsmisbruik te stoppen’. Om het samenzijn een ingetogen feestelijk tintje te geven zijn er luisterend naar de klanken van accordeon muziek, tweehonderd helium ballonnen losgelaten.

Toespraak vaderdag 2007

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie bezoek aan deze historische plek en dat uitgerekend op vaderdag. Ik ben heel blij dat Peter Tromp dit initiatief heeft genomen. En dit initiatief was zeker niet genomen als er niet toevallig deze week een prachtig vaderdaggeschenkje uit de tweede kamer tot ons kwam. Een amendement voor gelijkwaardig ouderschap van de SP dat met meerderheid werd aangenomen. Als ik het dan net had over historische plek dan bedoel ik dan ook niet alleen Deventer als historische hanzestad, maar ook Deventer als de plek waar het initiatief werd genomen door de SP-afdeling om te komen met een wijziging op het verkiezingsprogramma ten faveure van gelijkwaardig ouderschap, waar het amendement van deze week een gevolg van was. Degenen die aan het eind van dit verhaal zaten; Jan de Wit en Michiel van Nispen van de SP fractie konden hier vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar wel degene zonder wie het begin er niet was geweest. Susanne Vunderink.. Als zij niet op die ledenvergadering was geweest en mee het voorstel had gedragen. Als zij het niet mee had uitgewerkt was het er niet geweest, of althans zeker niet zover gekomen.

Vaderdag heeft verschillende aspecten. Verwennen van vaders is daar een van. Vieren. Sinds de balonnenaktie van Peter Tromp in 1997, dus precies tien jaar geleden in Arnhem, zijn we in Nederland gewend Vaderdag ook als actiedag te zien.

Joep Zander en Peter Tromp op de vaderdagmanifestatie in Deventer De actie bestaat ook deze keer voornamelijk uit het oplaten van balonnen. Viering en actie vallen daarbij mooi samen. Ballonnen met aan een dun draadje onze wens en hoop op verbetering. Het SP-amendement is niet genoeg, of het smaak tnaar meer kunnen we beter zeggen. Het is een goed geformuleerde en juiste wettelijke stelling over gelijkwaardig ouderschap. Maar het heeft moet nog wat handen en voeten krijgen. We mogen alleen maar hopen dat de rechterlijke macht het deze keer niet weer aan zijn laars lapt, vooral omdat de ook door de rechterlijke macht eigenzinnig bedachte concepten van hoofd-en nevenverblijfplaats gewoon daarnaast in de wet blijven staan. Je zou kunnen zeggen dat de tegenstelling tussen praktijk van de rechtspraak en wettelijke idealen , als dit ook door de eerste kamer wordt aangenomen nu is binnengedrongen in de wet zelf. De waarde van het SP-amendement moet volgens mij dan ook vooral gezocht worden in het boven water tillen van een fundamentele fout in het recht zoals dat nu fungeert. Die fout is dat het recht achter de psychosociale praktijk aanloopt inplaats van dat het de praktijk regelt. Of om met Peter Prinsen te spreken het recht is niet gebaseerd op fundamentele rechtspsychologische beginselen. Of iets meer in mijn woorden. Het recht is niet zoals het zou behoren in staat gesteld machtsmisbruik te keren. En bij dat machtsmisbruik denken we niet alleen aan moeders maar vooral aan rechters, kinderbeschermers en andere justitiemedewerkers die met het blablablang van het kind de macht in eigen hand nemen tot meerdere glorie van hun eigen materiele, psychologische en naar we deze week weer eens zagen ook seksuele, belang.

De belangrijkste winst die er dus deze week is geboekt is dat de steun voor gelijjkwaardig ouderschap goed geworteld is in de SP en dat er een morele meerderheid in de kamer is voor gelijkwaardig ouderschap. Die worteling in de SP blijkt niet alleen uit het verkiezingsprogram maar vooral ook uit de toelichting daarop van de afdeling Deventer, de inzet van Harry van Bommel en Krista van Velzen in een aantal kwesties en, pas sinds deze week overigens, een goede vermelding van het standpunt op de site van de SP en nu dus dit amendement. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de SP een bondgenoot voor ouders en kinderen zal blijven zijn en ook de praktische doorvoering ervan zal helpen mogelijk te maken. Ook op een ander punt waarop toezeggingen liggen, het aankaarten van een parlementair onderzoek in de bedrijfstak familierecht hopen we dat vorderingen kunnen worden geboekt. Op de vreemde moves van de andere partijen ga ik deze keer maar niet in. Als onze balonnen straks net zo har met allerlei winden meewaaien zullen we de ene in sluis, andere in Delfzijl en een aantal afzwaaiers in Vaals uit de bomen moeten plukken.

In de tekst van het amendement wordt de nadruk gelegd op het recht van kinderen op opvoeding en verzorging door hun beide ouders. Sommigen zullen vinden dat hier had moeten staan ( in overeenstemming met het artikel over omgangsrecht dat het een wederzijds recht is.

Hoe juist het ook is om te stellen dat het recht op het onderhouden van een relatie een wederzijds recht is -waarom doen toch zoveel mensen alsof we daarin een vaderrecht bepleiten- het is een recht van relatie) het recht op opvoeding en verzorging is een recht van kinderen. In het in de toelichting van het amendement gebruikte begrip onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid komt dit goed tot uiting. Een kind is aangewezen op opvoeding. En wel door mensen. Omdat het niet aan de staat is om vast te stellen welke mensen is het heel goed dat de natuur voor ons de beslissing neemt. De ouders. Vader en moeder. Dat is een basis vaststelling van humanitaire samenleving en daarom prejudicieel recht. Deze ouders kunnen dat alleen doen vanuit een band, een commitment. Ook dat commitment ligt in de natuur besloten. Dit is de onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid. Dit begrip afkomstig van mijn vroegere docent theoretische pedagogiek Bas Levering is al bijna in de prullenbak verdwenen maar ik haal het er af en toe met verve uit om duidelijk te maken dat vaders geen huishoudhulpje zijn of loonslaaf en welk kader ze meer alimentatie moeten betalen of meer uren in het huishouden moeten doorbrengen. Het gaat om de fundamentele kwaliteit van de relatie. Als die geborgd is, en dat is die nu niet, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te zorgen meer te investeren in hun kinderen. Niet alleen in tijd, maar vaderzijn is ook bepaald leuk genoeg om er tijd in te steken. Geef ons die kans. Neem ons dat niet af.

Joep Zander

 

KRONIEK VAN VADERDAG 2007 OP DE BRINK IN DEVENTER

Datum

Type

Titel

17/06/07

Tekst/foto’s

Eerste impressie met foto’s door Peter Tromp
Vaderdag 2007 op Brink in Deventer was zeer geslaagd !!

17/06/07

Tekst/foto’s

Verslag en foto’s door Joep Zander op Papa.nl.nu

17/06/07

Tekst/foto’s

Vaderdagspeech van Joep Zander met dankwoord aan de SP-Deventer voor haar initiatief dat aan de wieg lag van het aangenomen kameramendement 26 tot gelijkwaardig ouderschap na scheiding

17/06/07

Tekst/foto’s

Vaderdagspeech van Peter Prinsen met kanttekeningen bij het wetsvoorstel “Bevordering voortgezet ouderschap na scheiding” (30145)

17/06/07

Fotoalbum

- Overzicht van alle foto’s

- Diashow van alle foto’s

17/06/07

Video

Videofilmpje (nog in voorbereiding)

Tabel met dank aan Peter Tromp (VaderKenniscentrum)

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://home-1.tiscali.nl/~csnel/jz/citaten.html : 19 Juni 207 zie ook de andere pagina's