In Nederland zijn er erg weinig gegevens bekend over huiselijk geweld en scheidingen. Je kunt gerust spreken van een grote achterstand op dit gebied.
In de VS is er veel meer onderzoek uitgevoerd. We noemen enige cijfers die daar wel bekend zijn en hier niet:

 • Huiselijk geweld speelt een rol in minimaal 50% van de echtscheidingszaken in de VS.
 • Bij een scheiding of stappen daartoe escaleert het geweld tegen vrouwen en kinderen.
 • Mishandelende vaders spannen twee keer zo vaak een rechtzaak aan over omgangsregelingen dan andere vaders en dan vooral als om een zoon gaat.
 • In 75% van de gevallen waarbij de omgangsregeling wordt aangevochten door één van de ouders is er sprake van huiselijk geweld.
 • Van de beschuldigingen van sexueel misbruik die door mannen bij een scheiding worden gedaan blijkt 21% niet te kloppen, terwijl dat bij vrouwen rond de 1 % ligt.
 • 75% van de mannen die in de VS hun vrouw mishandelen, doen dat ook met de kinderen.
 • Meisjes die opgroeien met huiselijk geweld maken een 6,5 keer grotere kans om slachtoffer te worden van incest.
 • In 30% van de gevallen van huiselijk geweld begint dat tijdens de zwangerschap. Vrouwen met een partner jonger dan 30 jaar lopen het meeste risico.
 • Zwangere vrouwen maken een 60,6% grotere kans om mishandeld te worden dan niet zwangere vrouwen.
 • Moord door hun partner is de meest voorkomende doodsoorzaak van zwangere vrouwen.
 • Een derde van de sterfgevallen onder moeders tot 35 jaar oud is het gevolg van (zelf-)moord of doodslag.
 • 91% van de deskundigen die de rechter bijstaan, bleken in een case-study tekenen van misbruik niet op te merken. Het merendeel van de deskundigen was hier ook niet specifiek voor opgeleid.
 • In 64% van de gevallen waarbij een straatverbod aan de ex-partner is opgelegd, wordt er door de rechter wel tot een omgangsregeling besloten.

We doen hier geen uitspraak over die onderzoeken en of deze cijfers kloppen, we willen, om de discussie over feiten te laten gaan, alleen graag weten hoe de cijfers in Nederland liggen.

Wetenschappelijk onderzoek met een behoorlijke onderzoekspopulatie lijkt ons een eerste logische stap om de problemen in ons land in kaart te brengen en vervolgens te kijken of en in welke richting het huidige familierecht moet worden aangepast om de problemen die er inmiddels zijn ontstaan op te lossen - of in ieder geval de mate waarin het ingrijpt in achterblijvende gezinnen te verminderen.