In de wordingsgeschiedenis van de teleurgestelde gescheiden vader duiken niet alleen steeds dezelfde mensen, maar ook een aantal zelfde thema's steeds op.

Zoals dat gaat met verhalen die niet meteen ondubbelzinnig worden tegengesproken: ze worden gaandeweg geaccepteerd en - zoals de geschiedenis nu uitwijst - tot wet verheven.

Veel van de gegevens waar de huidige wet op gebaseerd is, zijn afkomstig van minder recent onderzoek.

We willen hieronder wat meer recente onderzoeken de revue laten passeren die de standpunten van de vaderlobby niet onderschrijven.