Hieronder vind je een aantal vragen en opmerkingen die we regelmatig via de mail binnenkrijgen.

Waarom heet het niet bezorgde ouders? Er zijn ook moeders die er een potje van maken.

Natuurlijk zijn we net zo hard tegen een omgangsregeling tussen kinderen met een moeder die duidelijk niet weet hoe je met kinderen moet omgaan, als we tegen omgang tussen een dergelijke vader met zijn kroost zijn.
In die gevallen kun je voor 'moeder' net zo goed 'verzorgende ouder' lezen op deze site.
Vaders die met dezelfde problemen zitten zijn hier ook van harte welkom om hun steentje bij te dragen; het gaat ons er om dat de verzorgende ouder niet door de wetgever gedwongen wordt om z'n kinderen af te staan aan iemand die bewezen heeft er niet mee om te kunnen gaan.

Vrouwen maken nu eenmaal misbruik van hun macht over de kinderen om hun ex-echtgenoot te stangen.

Dit verhaal is dusdanig uit proportie getrokken door de vaderlobby dat het inmiddels dezelfde mythische afmetingen heeft gekregen als de rokende opa die 90 is geworden.
Het is een argument dat niet door de statistieken ondersteund wordt. Om te beginnen wordt in slechts 25% van de scheidingsprocedures door de verzorgende ouder bezwaar aangetekend tegen een omgangsregeling. In zeer veel gevallen is daarbij sprake van huiselijk geweld [in de VS 75%] of ontvoeringsdreiging of is de vader tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling vertrokken en heeft die geen benul van kinderverzorging.

Bezorgde moeders komen nadrukkelijk voor deze groep op en uitdrukkelijk niet voor de incidentele gevallen waarbij er over de rug van de kinderen oorlog wordt gevoerd in de rechtzaal.

Waar er twee vechten hebben er twee schuld.

Het zijn meestal, maar niet uitsluitend, mannen die met dit argument komen. Om die reden is het misschien handig om nog eens uit te leggen dat kindermishandeling of andere vormen van huiselijk geweld doorgaans volslagen belachelijke aanleidingen kennen. Een bord dat te vol wordt geschept of een jengelend kind kunnen leiden tot geweldexplosies. [we spreken hier uit eigen ervaring].
Zelfs het feit dat een vrouw zwanger raakt kan voor mannen, die aanleg hebben voor gewelddadig gedrag, aanleiding zijn om de aanstaande moeder te gaan mishandelen. Er staan op deze site ervaringen van moeders en links naar onderzoeken in de VS en GB die in die richting wijzen.
Het is ons niet helemaal duidelijk waarom wij dan schuld zouden hebben aan dit gedrag en we zouden graag voorkomen dat dit gedrag ook bij de scheiding door de wetgevende macht wordt gesanctioneerd.

Moeders die hiermee worden geconfronteerd en een scheiding aanvragen zijn in onze optiek geen dader maar slachtoffer. Wie iets anders beweert, verwijzen wij graag naar de vaderlobby.

Wat hebben jullie tegen de SP?

Voordat Jan de Wit met dit amendement kwam en het een 'mooi succes' noemde en we ontdekten hoe het pleidooi van de vaderlobby voor 'gelijkwaardig ouderschap' het tot partijstandpunt heeft geschopt, stonden we er niet onsympathiek tegenover.

In een emailuitwisseling met de inmiddels gepensioneerde Jan de Wit kregen we niets anders dan idealistische gemeenplaatsen over verantwoord vaderschap te horen, waar ook wij het volslagen mee eens zijn, maar die toevallig wel volledig voorbij gaan aan de concrete problematiek waar we onder de huidige wetgeving al tegenaan lopen.
Zijn vertrouwen in de rechterlijke macht en in boven de wet staande instanties als Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, delen we niet. Wie de ervaringen hier - of de kranten - leest, begrijpt waarom.

Zijn stokje (dat hij deelde met Harry van B.), is overgenomen door Jasper van Dijk die ook om de zoveel tijd totaal wereldvreemd uit de hoek komt. We hebben nog een keer met 1 van zijn vrouwelijke fractiegenoten contact gehad, maar dat droogde snel op.
De SP is een bij uitstek patriarchale partij die nog altijd intrinsiek het standpunt aanhangt dat de problemen die het feminisme aan de orde stelt, in het arbeidersparadijs vanzelf worden opgelost. De SP is (met de PVV) ook de enige partij zonder vrouwenafdeling.
Als Jan Marijnissen een zoon had gehad, was die nu de baas geweest, daar.

Even afgezien van de categorie moeders die volledig in het verdomhoekje zitten en waar we hier voor opkomen, is al eerder uit onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebleken dat vrouwen op vrijwel alle gebieden slechter uit een scheiding komen dan mannen. Ze houden in 85% van de gevallen de zorg voor de kinderen, maar kunnen die ineens veel slechter met een carriere combineren. Hun inkomen gaat er na een scheiding vrijwel altijd op achteruit omdat ze minder gaan werken of in de bijstand terechtkomen. Mannen gaan er doorgaans sociaal-economisch zelfs op vooruit, terwijl ook de omgangsregeling op hun behoeften wordt afgestemd. We hebben de SP nog niet gehoord over deze ongelijkheid.

Het amendement van De Wit werd gesteund door GroenLinks, D66, PvdD, SGP, CDA, VVD [na stemcorrectie] en de PVV, dus van die partijen kunnen we met evenveel recht van zeggen dat ze, wat deze problematiek betreft, het contact met de werkelijkheid een beetje kwijt zijn. PvdA en CU waren er niet voor.

Waarom investeert de overheid zo zwaar in de bestrijding van huiselijk geweld, terwijl ze wel deze wetgeving doorvoert?

We hebben werkelijk geen flauw idee.

Waar kan ik geld doneren om jullie te steunen?

Dat kan niet, maar we willen wel de mensen bedanken die ons dit hebben gevraagd.
Dit initiatief hoeft en wil geen subsidie. Ook niet van particulieren.

Het is niet duur verder; het kost ons alleen maar meer tijd dan ons eigenlijk lief is. :-)