In de pagina's hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de ontwikkelingen op juridisch en maatschappelijk gebied die hebben geleid tot de echtscheidingswetgeving die we in Nederland op dit moment kennen.

Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door een groeiende invloed van de idee dat vaders ook na een scheiding recht hebben op bemoeienis met de kinderen. Wanneer kinderen dat contact niet hebben, loopt het niet goed met ze af, zo is de redenatie.

De gescheiden vader is dus ook na de scheiding onmisbaar voor het gezin.

We bezien hoe de wetgever deze ideeen heeft geprobeerd vorm te geven en welke maatschappelijke ontwikkelingen eraan ten grondslag hebben gelegen.

We kijken voorts ook op welke theorieën deze voorstelling van zaken gebaseerd is, wie die zaken hebben gepropageerd en hoe de lijn tussen deze ijveraars naar de wetgever loopt.