De huidige wetgeving biedt alle vaders - dus ook degenen die beter geen omgang met hun kinderen kunnen hebben - uitgebreide mogelijkheden om hun voormalig gezin lastig te blijven vallen.

We vatten hieronder enkele punten samen die voor deze site van belang zijn en die in het zwartboek van Stichting Zijweg zijn verwoord.

Door middel van het herhaaldelijk opstarten van nieuwe rechtszaken (vaak om omgang en/of alimentatie) kan de dader blijven infiltreren in het leven van het slachtoffer.

Sommige plegers spannen bewust lange slepende rechtszaken aan om het slachtoffer financieel uit te kleden en onder druk te zetten; dit kan als een vorm van geestelijke mishandeling beschouwd worden.

Indien de dader het gezag over het kind behoudt, betekent hij daarmee een continue bron van dreiging en gevaar. Het is algemeen bekend dat het geweld vaak niet ophoudt nadat de relatie verbroken is.

(Gedwongen) mediation levert vaak onnoemelijk en onnodig veel spanning bij slachtoffers van huiselijk geweld op. Mediation wordt op Europees juridisch niveau afgeraden bij huiselijk geweld vanwege de machtsongelijkwaardigheid van beide partijen, maar dit is niet doorgedrongen tot de Nederlandse wetgeving.

Momenteel blijven vrouwen (te lang) in een relatie met mishandeling door de partner, uit angst voor de omgangsregeling, verplichting tot het opstellen van het ouderschapsplan en/of mediation. Ze weten immers dat de confrontatie met de ex-partner zal blijven, en durven om deze reden de relatie te verbreken en/of aangifte te doen.

Aan de ene kant poogt het strafrecht de pleger van huiselijk geweld te veroordelen, aan de andere kant heeft hij het recht het familierecht om in contact blijven staan met de slachtoffers (kinderen en ex-partner). Dit is vragen om recidiven.

Daders worden slechts in slechts 1% van de huiselijk geweld gevallen veroordeeld, terwijl een veroordeling een van de weinige zaken is, die als bewijs kan dienen om omgang te ontzeggen. De straffen die opgelegd worden aan plegers van huiselijk geweld staan niet in verhouding tot het gepleegde feit.

Er zijn te weinig betrouwbare landelijke cijfers gebaseerd op gedegen onderzoek naar partnermishandeling en kinderen als getuigen van huiselijk geweld, ondanks dat algemeen bekend is dat de prevalentie van huiselijk geweld hoog is (de schatting van 100.000 kinderen per jaar wordt over het algemeen aangehouden). Ook ontbreken nog grotendeels cijfers over de prevalentie van mishandeling en/of stalking door de ex-partner.