PersberichtGeplaatst: 19-09-2007 14:33

Na een inloopperiode van 2 maanden hebben we eindelijk maar eens een persbericht de deur uitgedaan. Daarnaast zijn we met verschillende bladen in gesprek over een achtergrondartikel en we hopen daar op korte termijn meer over te kunnen berichten.

BEZORGDE MOEDERS ORGANISEREN PETITIE TEGEN SP-AMENDEMENT

Als u in bijzijn van uw kind op straat door een willekeurige voorbijganger in elkaar wordt geslagen, mag uw kind niet getuigen omdat het voor uw kind door het Nederlandse recht te confronterend wordt geacht om de verdachte weer te zien.
Wanneer de willekeurige mishandelaar de vader is, kunnen moeders binnen het vigerende familierecht op straffe van dwangsommen gedwongen worden hun kinderen bij hun ex-partner af te leveren voor een omgangsregeling.

Een strafrechterlijke veroordeling voor huiselijk geweld of een straatverbod zijn voor de familierechter geen bewijs dat de ex-partner ook een slechte vader is; het kind heeft onder alle omstandigheden het recht om contact te hebben met de niet-zorgende ouder. Het kind zelf heeft niet het recht om hiertegen te protesteren, net zo min als de moeder.
Het is zelfs zo dat, als moeders medewerking weigeren omdat ze het als hun taak zien hun kinderen te beschermen, zij opgesloten kunnen worden waarna het kind automatisch bij de vader terechtkomt.
Er is in juni van dit jaar onder aanvoering van VVD, PVV en SP een wet door de Tweede Kamer aangenomen, die de positie van deze moeders en hun kinderen nog schrijnender maakt.

Bezorgdemoeders.nl toont de misstanden die zijn ontstaan sinds de vorige wijziging in het familierecht in 1998, hoe het zover is kunnen komen en hoeveel erger het nog dreigt te worden.

Bezorgdemoeders.nl is voor en door moeders en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of misbruik door hun ex-partner; moeders die te maken hebben met serieuze bedreigingen met ontvoering van hun kinderen; moeders die al tijdens de zwangerschap of kraamtijd verlaten zijn, maar gedwongen worden door de Nederlandse wetgever om hun kinderen zonder enige vorm van toezicht aan de 'zorg' van hun ex-partners over te laten.

Bezorgdemoeders.nl is opgezet naar aanleiding van het goedkeuren van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' door de Tweede Kamer en het SP-amendement op 'gelijkwaardig ouderschap'.
Bezorgde moeders zijn van mening dat deze wet een nog verdere verslechtering betekent voor moeders en kinderen die in de knel zitten omdat deze wet voor hen allesbehalve gelijkwaardigheid garandeert. Deze
wet mag nooit door de Eerste Kamer worden goedgekeurd en onze online petitie protesteert hiertegen.

Bezorgdemoeders.nl laat zien dat het hier niet gaat om het cliché van de vrouw die uit rancune haar ex dwarsboomt, maar om kinderen die daadwerkelijk gevaar lopen door de gedwongen omgang met hun biologische vader. Lees daarom ook onze ervaringenpagina, waarop moeders, primair zorgende (stief)vaders, kinderen, maar ook andere betrokkenen, zoals familieleden, juristen, maatschappelijke werkers, huisartsen etc. hun ervaringen kwijt kunnen. De ervaringen maken duidelijk dat het hier niet om incidenten, maar een structureel probleem gaat. Een structureel
probleem, dat onder de nieuwe wetgeving op een levenslange veroordeling tot mishandeling of misbruik uitdraait voor een aanzienlijke, zeer kwetsbare groep in onze samenleving.

Meer informatie? http://wwww.bezorgdemoeders.nl en bezorgdemoeders@bezorgdemoeders.nl
Desgevraagd kunnen we interviews regelen met vrouwen die in een dergelijke positie verkeren. Ook hebben we een rechtenvrij opinieartikel en een achtergrondartikel over zwangerschap en huiselijk geweld beschikbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht