Nieuwe bijdragen geplaatstGeplaatst: 01-10-2007 22:53

We hebben vandaag twee bijdragen geplaatst. De eerste betreft een moeder die met haar kinderen de wijk nam naar Duitsland omdat er sprake was van sexueel misbruik van de kant van de familie van haar ex-partner, maar die ondanks bewijzen niet onder een omgangsregeling uitkwam. De andere gaat over een moeder die als gevolg van de ellende tijdens en na haar huwelijk een Post Traumatische Stress Stoornis ontwikkelde en door de hernieuwde confrontaties met haar ex opgenomen moest worden.

Als je naar het buitenland vertrekt met de kinderen - ook als je daar altijd voor gezorgd hebt - dan heet dat voor de wet ontvoering als dat tegen de wil van je ex-partner gebeurt. Als je ex-partner je daarnaast nog beschuldigt een complot te smeden om hem van het leven te beroven, dan kan het gebeuren dat de sterke arm der wet 20 man sterk je woning komt binnenvallen, jij de gevangenis ingaat en je kinderen worden verspreid over verschillende pleeggezinnen of bij hun vader terecht komen. Lees het verhaal hier.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld na een scheiding relatief vaker niet de primair-zorgende ouder zijn. De kinderen die met dat soort situsties te maken hebben komen relatief vaker bij hun vader terecht dan bij hun moeder.

Dit opmerkelijke feit, dat in Nederland nooit diepgaand is onderzocht, lijkt te maken te hebben met het voorkomen van Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) bij de moeder. Ook als verschillende onafhankelijke instanties die diagnose bevestigen, dan nog komt het voor dat de stressveroorzakende factor juist door een omgangsregeling niet uit het bestaan van zo'n gezin is te verwijderen.

Bij de behandeling van PTSS helpt vooral rust en dat is juist iets dat in het huidig functioneren van het Nederlandse rechtssyteem geen prioriteit heeft. De kinderen moeten immers omgang.

Wie hier aan onderdoor gaat en opgenomen moet worden, loopt grote kans dat de kinderen bij de andere partij worden ondergebracht. In het verhaal van deze moeder wordt er een voogd aangesteld die meent dat het beter is dat de kinderen maar naar een tehuis moeten terwijl zij - tegen de mening van de behandelende hulpverleners - opnieuw moet worden opgenomen, zodat tijdens de opname de omgang met de vader weer kan worden opgestart.

Gezien haar situatie doet deze moeder van 4 een aantal suggesties, die van zeer veel gezond verstand getuigen, maar die in het huidige familierechtelijke klimaat weinig kans van slagen lijken te hebben.

Beoordeel dat zelf hier.

Terug naar nieuwsoverzicht