SP accepteert 'Vadertrofee' op internationale dag van rechten voor het kindGeplaatst: 20-11-2007 23:08

Wie nog twijfelde aan het incestueuze karakter van de relatie tussen de SP en de vaderbeweging kan er nu echt niet langer omheen. SP- en prominent Fathers4Justice-lid Harry van Bommel mocht op 20 november een schilderij van mede SP-lid en beroepsvaderlobbyer Joep Zander in ontvangst nemen uit naam van Fathers4Justice en het Vaderkenniscentrum.

Met dezelfde bravoure waarmee de nationaal socialisten na de machtsovername de van oudsher socialistische feestdag der Eerste Mei gebruikten voor hun bijeenkomsten, heeft de vaderbeweging de de internationale dag van de rechten voor het kind in 2007 geannexeerd voor haar eigen doeleinden.

Tijdens de korte - maar ongetwijfeld weer emotionele - overhandiging door de academisch geschoolde vadercoryfee Louis Tavecchio, werd met name Jan de Wit geroemd voor de manier waarop hij zich voor het karretje van de vaderbeweging heeft laten spannen. Vooral het promoten van het door Zander zelf voorgekauwde gelijkwaardig ouderschap blijkt bij de vaderlobby in zeer goede aarde gevallen.

De overhandigde prijs bestaat uit een door niemand minder dan Zander zelf gefabriceerd doek, waarmee hij lijkt te willen onderstrepen dat hij niet alleen als vader, maar ook als kunstenaar ten onrechte miskend is.
Op basis van de recente publiciteit rond De Persoon Van Bommel ligt het voor de hand dat hij liever een liggend naakt had gezien. Gezien de innige band tussen fabrikant van dit werk en de ontvanger mag desondanks verondersteld worden dat het een prominente plaats zal krijgen, ergens.

Mede namens alle Bezorgde Moeders willen wij de SP vanaf deze plek van harte feliciteren met deze waarlijk sprankelende aanwinst voor de SP burelen der Tweede Kamer-fractie.Het juichende nieuwsbericht van de SP staat hier

Terug naar nieuwsoverzicht