Aandacht vanuit het Verwey-Jonkers InstituutGeplaatst: 19-12-2007 21:30

Wij vonden in onze jacht naar onderzoek en andere informatie over onze problematiek de tekstversie van een interessante lezing, die in oktober '07 werd gegeven door Mr. dr. Katinka Lünnemann. Zij is themacoördinator 'Recht, bescherming en preventie' bij het Verwey-Jonker Instituut, een onafhankelijk, landelijk werkend bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Lünnemann gaat in op vaders en moeders als personen in het familierecht, op zorgverdeling en het ouderschapsplan (ook in relatie tot huiselijk geweld) en op het ontbreken van aandacht binnen het familierecht voor geweld tegen vrouwen.

Zij uit haar verbazing over de gevoerde debatten in de Tweede Kamer rond de nieuwe wetgeving; volgens haar missen ze de aansluiting bij de maatschappij. Men gaat immers volledig uit van het ideale blanke heterogezin, waar in gelijkwaardigheid voor de kinderen wordt gezorgd. Ze merkt op dat er geen enkele aandacht is voor ongelijkheid en huiselijk geweld binnen gezinnen en ziet de nieuwe wetgeving dan ook als een gemiste kans.

Er had ondermeer een aanwijzing voor rechters kunnen worden geformuleerd. Bijvoorbeeld dat bij het ontbreken van bescherming door huiselijk geweld, de hoofdregel dat na scheiding het gezamenlijk gezag in stand blijft en een ouderschapsplan wordt opgesteld, niet vanzelfsprekend is. Of sterker, dat er in die gevallen alleen een restrictief omgangsrecht geldt en geen gezamenlijk gezag.

Ze stelt dat een wettelijke of beleidsregeling tot doel mag hebben om emancipatie van groepen te stimuleren, maar het mag niet uitgaan van een gelijkwaardige situatie zonder iets te regelen voor situaties van ongelijkheid en geweld. Een van haar adviezen voor vrouwen is: "niet zeuren, maar steun zoeken en veerkracht versterken".

Lezen dus die tekst (en onder het motto niet zeuren, steun zoeken: de petitie tekenen en je ervaringen delen op de site voor zover je dat nog niet hebt gedaan, daarmee help je jezelf, maar ook andere vrouwen).

De tekst 'Moeders en vaders als personen in het familierecht' vindt je hier.

Terug naar nieuwsoverzicht