Vrouw met baby in armen doodgestoken door exGeplaatst: 12-11-2009 12:04

In het Belgische Jette is gisteren een vrouw, die met haar baby op weg was naar een omgangshuis, door haar ex doodgestoken. De baby raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De vrouw verbleef al enige tijd in een opvang voor mishandelde vrouwen. Bezorgdemoeders.nl onderkent al twee jaar dat er te weinig bescherming is voor moeder en kind tijdens en rond omgangsplicht in omgangshuizen.

Omgangshuizen vervullen zeker een goede functie, daar waar er sprake is van twee voormalige partners die een gelijkwaardige positie zonder geweld hadden binnen hun relatie. In het geval van huiselijk geweld constateert Bezorgdemoeders.nl dat omgangshuizen, zoals zij nu zijn opgezet, absoluut niet voldoen. Omgangshuizen werken op dit moment veelal met toezicht van vrijwilligers, die, hoewel er van ze wordt verwacht het gedrag van de niet-zorgende ouder te observeren en te evalueren, absoluut niet zijn toegesneden voor deze taak wanneer het gaat om huiselijk geweldplegers. Maar zelfs op díe plekken waar het gaat om professionals kan men op geen enkele wijze garanderen dat het kind én de moeder tijdens brengen en halen veilig zijn. Ook daar waar het gaat om serieuze ontvoeringsdreiging. "Nee, het is geen afgesloten ruimte, kijk eens, je staat zo op straat, maar het is nog nooit voorgekomen dat een vader wegliep met het kind", was het antwoord van een professionele kracht van een omgangshuis, op de vragen van een bezorgde moeder die vooral naar het omgangshuis was gestuurd vanwege de hoge kans op ontvoering.

Wij hebben hier meldingen voorbij zien komen van kinderen die twee uur lang gillen en krijsen tijdens de verplichte omgang met een geweldpleger in een omgangshuis; kinderen die duidelijk een terugval hebben in de vorm van nachtmerries, bedplassen, lichamelijke klachten, achteruitgang schoolprestaties tot zelfs dissociatie en depressie. In de meeste gevallen worden deze klachten onderkend door professionals als psychologen en (kinder)artsen, maar wordt omgang toch doorgezet.

Daarnaast zijn er voorbeelden van vaders die kinderen buiten gehoorsafstand van het toezicht bedreigingen uiten aan het adres van de moeder of kind en kinderen die worden aangezet tot gewelddadig gedrag ten opzichte van de moeder of stiefvader tijdens de omgang in een omgangshuis.

Tijdens en na het brengen worden moeders gestalkt, geïntimideerd en bedreigd. Ook het volgen van moeder en kind naar hun geheime verblijfadres, zoals een vrouwenopvang, waardoor zij vervolgens weer moeten verhuizen, vormt een groot probleem.

Naast het gebrek aan veiligheid vormt het grootste bezwaar tegen het omgangshuis in de huidige vorm het feit dat er maximaal zes keer een omgang plaatsvindt. In de tussentijd worden de ouders geacht via bemiddelingsgesprekken door medewerkers van het omgangshuis, genoeg basis te hebben gelegd om door te gaan met omgang zonder toezicht.

Ook in dit geval gaat het veelal om medewerkers, die als zij al professionals zijn, geen enkele kwalificatie hebben om met huiselijk geweldplegers om te gaan en in de meeste gevallen de dreiging en intimidatie die tijdens de gesprekken achter hun gedrag schuilgaat niet herkennen en erkennen. Het mag duidelijk zijn dat dit soort gesprekken een marteling zijn voor een moeder die lijdt aan posttraumatische stress, maar ook een diagnose hiervan vormt geen enkel beletsel om omgang in een omgangshuis op te leggen.

Er is op geen enkele wijze onderzocht of in het geval van huiselijk geweldplegers het omgangshuis in de huidige vorm wel een adequate wijze is om contact tussen vader en kind te handhaven, laat staan dat klachten omtrent veiligheid van kind en moeder serieus worden genomen: niet door het omgangshuis zelf, niet door justitie, niet door de Kinderbescherming.

"Gelukkig" komt het regelmatig voor dat huiselijk geweldplegers het laten afweten op het moment dat er omgang in een omgangshuis wordt vastgesteld. Zij komen niet eens opdagen tijdens het intakegesprek of blijven weg na de eerste keer. Dát was immers de bedoeling niet: hij moet wel vrijelijk door kunnen gaan met zijn wangedrag ten aanzien van moeder en kind, zonder pottenkijkers. Vervolgens wordt er weer een nieuwe rechtszaak aangespannen, waarbij, onder het moto "je moet de vader de kans geven zijn rol uit te oefenen", veelal weer opnieuw omgangshuis wordt opgelegd en het hele ritueel zich herhaalt. Niemand komt ondertussen op het idee, dat het deze vaders niet om de band met het kind gaat en al zeker niet om het belang van het kind.

Meer over de doodgestoken Belgische moeder en haar zwaargewonde kind via de Belgische media hier en via de Telegraaf hier.

Omdat we steeds meer hulpvragen uit België ontvangen nog even dit: Belgische moeders met problemen kunnen zich volgens onze informatie op dit moment het beste wenden tot CAW's - de Centra Algemeen Welzijn. Info en adressen vind je hier. Zij zouden het beste zijn toegerust om advies te geven in verband met juridische bemiddeling, huiselijk geweld en ondersteuning. Ze kunnen in ieder geval doorverwijzen naar vluchthuizen en zelfhulpgroepen.
De Belgische wet voorziet in moeilijke gevallen voor contact op een neutrale ontmoetingsplaats onder begeleiding. Het zijn ook de CAW's die dit opvolgen en begeleiden.

Veel informatie over scheiding en de nieuwe echtscheidingswet in België is hier te vinden.

Bekijk ook eens de vele problemen rond omgangshuizen die worden gemeld op onze ervaringenpagina om meer inzicht te krijgen in deze problematiek.

Terug naar nieuwsoverzicht