Samenvatting schaduwrapportage CEDAW-ComitéGeplaatst: 13-04-2010 16:13

Nederland heeft zich in 1991 gebonden aan het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties. De officiële naam is 'Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen'. De inhoudelijke bepalingen van het Verdrag betreffen de gelijke rechten van vrouwen op allerlei terreinen, waaronder ook huwelijk en familieleven. Onderdeel van dat verdrag is ook dat het gecontroleerd moet worden. En wie doet dat? Het CEDAW-Comité, dat onder andere gevoed wordt met een schaduwrapportage die door 54 organisaties, waar onder ook bezorgdemoeders.nl, is opgesteld.

De schaduwrapportage van het comité is nu in handzaam en overzichtelijk PDF-formaat vanaf deze site te downloaden en er is ook een gedrukte versie van inmiddels.

Er wordt aandacht besteed aan een groot aantal thema's en de wijze waarop de Nederlandse regering er niet in slaagt om internationaal gestelde doelstellingen [bijvoorbeeld het percentage hoogleraren op universiteiten] te halen en zelfs verlaagt, hoe het er niet in slaagt meer vrouwen voltijds te laten werken hoewel daar grote behoefte aan is, hoe het faalt in het verminderen van het aantal azielzoeksters en hun kinderen dat in het kraambed overlijdt, hoe meer in het algemeen internationale verdragsbepalingen in de ogen van de staat geen directe werking hebben, hoe de aandacht van regeringswege naar vrouwenbesnijdenis en eerwraak uitgaat, terwijl 'gewoon' seksueel geweld en seksuele intimidatie veel vaker voorkomen, hoe de beloning van vrouwen nog altijd achterblijft bij die van mannen, in welke mate vervolgonderzoek naar en evaluatie van beleidsmaatregelen ontbreekt, en hoe het genderneutraal spreken over huiselijk geweld problemen toedekt en meer in het algemeen het ontbreken van zinnig onderzoek naar genderissues waar emancipatoir beleid op zou kunnen worden gevoerd.

De titel is dus niet voor niks "Enige vooruitgang, nog veel te doen".

Wie meer wil weten verwijzen we naar de site www.vrouwenverdrag.nl, naar die van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en naar die van de uitgever, E-quality.

Het hoogtepunt deze week was overigens de uitspraak van de Hoge Raad over het passief kiesrecht binnen de SGP. Het is daarbij minder interessant of er al dan niet dames op de lijst staan bij die partij, maar des te meer dat het hoogste rechtscollege in dit land nu heeft bepaald dat het Vrouwenverdrag wel degelijk een "directe werking" heeft. Dat biedt hoop voor andere processen tegen de staat die meer relevante misstanden aan de kaak stellen. Wat precies de gevolgen voor onze zaak van die uitspraak zijn staat nog te bezien.

Net als de demissionaire Minister van Justitie zullen ook wij ons ook gaan beraden op het vonnis.

Terug naar nieuwsoverzicht