"Draai de wetswijzigingen van 1998 terug!"Geplaatst: 16-06-2008 00:49

"Liever één ouder met gezag dan twee met ruzie" is de veelzeggende kop boven een artikel in de Staatscourant dat gaat over het promotieonderzoek van Christina Jeppesen De Boer. Opnieuw een onderzoek dat bevestigt wat iedereen al weet - behalve dan de politici in Nederland, namelijk dat de belangen van kinderen bij scheiding nergens zo slecht worden behartigd als bij ons.

In een vergelijking van de praktijk van de omgangsregelingen en de wetgeving in Nederland en Denemarken komt Christine met de in Nederland gedurfde stelling dat het beter is om eenhoofdig gezag af te dwingen dan een omgangsregeling als dat conflicten voorkomt. In dat licht pleit ze voor het terugdraaien van de wetswijzigingen van 1998. Ze betoont zich in dit artikel hooglijk verbaasd over de media-aandacht die haar nuchtere standpunt genereert.

Daarnaast stipt zij aan dat de wetgever in Denemarken veel duidelijker heeft omschreven wanneer een situatie zich wel en wanneer niet leent voor het vaststellen van een omgangsregeling.

Uit haar onderzoek blijkt ook dat er in Denemarken veel meer vanuit een sociaal-pedagogische invalshoek naar het probleem wordt gekeken en in Nederland veel meer vanuit een juridisch perspectief dat vooral beïnvloed lijkt door europese wetgeving.

Enkele citaten die erg aansluiten bij wat er op deze website te vinden is:

"Er is [in Denemarken - WM] veel aandacht voor de ellende van de kinderen. Er zijn veel verhalen bekend en programma's verschenen over kinderen die doodsbang worden door die omgangsregelingen."

"Het idee bestaat dat vaders vandaag de dag een geheel andere rol spelen in het leven van de kinderen en hier graag voor willen vechten - en verder dat moeders in groten getale graag hun kinderen van de vader weg willen houden. Dit zijn mijns inziens mythes die je zou moeten onderzoeken."

"In Denemarken is veel onderzoek gedaan naar omgangsregelingen en de problemen daarbij. Bij het doorlichten van 75 van de meest gecompliceerde omgangszaken is er maar één zaak gevonden waarbij kon worden vastgesteld dat de moeder zonder geldige reden de omgang bemoeilijkte."

"De Nederlandse wet is vrij onduidelijk - dat is in veel gevallen zo. In Denemarken zijn de regels veel concreter. Er zijn bijvoorbeeld 500 pagina's van secundaire wetgeving met concrete invulling van omgangsrecht."

"Dat soort onduidelijkheden zit ook in het wetsvoorstel 'Voortgezet Ouderschap'. Daar is sprake van gelijkwaardig ouderschap, maar wat dat precies inhoudt is niet helder. Daar staat ook in dat kinderen wier ouders gezamenlijk gezag hebben, het recht hebben om gelijkwaardig door beide ouders verzorgd en opgevoed te worden. Dat is ook sterk gestoeld op het idee dat de ouders gelijkwaardig zijn."

"Het blijft onduidelijk waarom kinderen die juist last hebben van conflictueuze omgangsregelingen, opgezadeld moeten worden met ouders met gezamenlijk gezag. En al die rechtszaken die je sinds 1998 ziet over het gezamenlijk gezag, zijn zeker niet in het belang van het kind. Er wordt te weinig vanuit het kindperspectief naar gekeken."

"Het is soms moeilijk om de ontwikkeling niet zo te lezen dat de gelijkheid van de ouders niet boven het kindperspectief gesteld wordt. Het lijkt mij dat de rechter vanaf 1998 alle vrijheid had om een sterker kindperspectief aan te brengen. Dat is niet gebeurd, en ik ben sceptisch dat dat in de toekomst gaat gebeuren."

Wij zijn dat scepticisme voorbij: de problemen worden er alleen maar groter door.

Het hele artikel vind je hier.

Het proefschrift van C.G. Jeppesen, 'Joint Parental Authority', is hier volledig als pdf-file te downloaden (360 pagina's)en/of de info vinden om een geprint of gedrukt exemplaar te bestellen.

Terug naar nieuwsoverzicht