Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Update probleem in omgangsregeling

De tekst in het artkeltje bij de Telegraaf is nogal aangepast, inmiddels. We hebben een minister die Ard van der Steur heet, en die gaat binnen een paar maanden aan de gang met deze problematiek, waar zijn crimefightende voorganger Teeven in 100 jaar niet aan toe is gekomen.

Lees verder

 

Empowerment dag bij Stichting Zijweg

Stichting Zijweg organiseert op 22 september in Buurthuis Kalsdonk in Roosendaal een ontmoetingsdag voor vrouwen die te maken hebben [gehad] met huiselijk geweld.

Lees verder

 

Bezorgde Huisman zoekt publiciteit

De laatste tijd zijn de mainstream media wat allerter op omgangsellende, lijkt het wel. Was het eerst Geen Stijl dat met een uitgebreid Jeugdzorg topic kwam, dat overigens een van de eerste was dat op een journalistiek deugdelijke wijze werd uitgewerkt door de makers, nu is het bekende Nederlander Henny Huisman die met de excessen normale gang van zaken in het familierecht wordt geconfronteerd.

Lees verder

 

Als je filmt, dan maak je indruk

Omdat het kan.

Lees verder

 

Ali mocht gewoon doordraaien

Als je man psychische problemen heeft en agressief is, en je belt de politie in Den Bosch, dan kan het zo maar zijn dat je diezelfde avond dood bent.

Lees verder

 

Goh. Daar kijken we nu van op.

Not!

Lees verder

 

Bezorgdemoeders versturen eerste open e-mail!

De open brief kenden we al een tijdje, maar gezien het chronische gebrek aan postzegels hier en onze onwil om subsidie aan te vragen voor het e.e.a. hebben we een nieuw politiek drukmiddel geïntroduceerd. De open e-mail. CDA-mevrouw Madeleine van Toorenburg is - naast diverse redacties - de gelukkige [?] ontvangster. Tekst hieronder:

Lees verder

 

OTS blijft alleen voor 'ernstige' gevallen

De ondertoezichtstelling [OTS] is aan enige inflatie onderhevig. In 'het veld' of 'de keten' blijkt er een groeiende neiging om bij twijfelgevallen een OTS op te laten leggen; met name sinds de zaak Savannah voor negatieve publiciteit en zelfs rechtszaken leidde. Om de nieuwe insteek te legitimeren was het prettig geweest als daartoe het woordje 'ernstig' in 'ernstige bedreiging' in de wet zou komen te vervallen. Ondertoezichtstelling zou daarmee makkelijker kunnen worden opgelegd. De Keten hoeft zich daarmee minder zorgen te maken over onterechte of aanvechtbare OTS-en en meteen ook over juridische aansprakelijkheid en reputatieschade. Er werd uitgebreid over gediscusieerd in de kamer en - zoals doorgaans bij het roeren in een beerput - kwam er wederom allerhande interessants bovendrijven.

Lees verder

 

Illegale kinderen

Veelzeggende kop in de pers vanochtend. "Illegale kinderen splijten asielbeleid". Het artikel gaat over de uitzetting van een Angolese moeder en haar drie kinderen. Op basis van family life mag ze van de Hoge Raad niet worden gescheiden van haar kinderen, terwijl na de eerdere pogingen van PvdA-staatsecretaris Albayrak en haar toenmalige baas Hirsch Ballin nu dus ook Minister Leers de moeder in eerste instantie op straat en vervolgens het land uit wil zetten. Alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn geweest van het feit dat de Hoge Raad daar nooit mee akkoord zou gaan.

Lees verder

 

Getrouwde vaders steeds zeldzamer

Uit een van de week gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat nog maar 60% van de eerstgeborenen een getrouwd stel aantreft als hij of zij ter wereld komt. In 10% van de gevallen is er in het geheel geen pappa aanwezig.

Lees verder