Nieuwe scheidingswet is recept voor veel ellendeGeplaatst: 18-11-2008 21:42

Onder de titel 'Nieuwe scheidingswet is recept voor veel ellende' verscheen vandaag, op de dag van de plenaire behandeling van hét wetsvoorstel in de Eerste Kamer, een artikel in de Volkskrant van hoogleraar privaatrecht Masha Antokolskaia en universitair hoofddocent Lieke Coenraad, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit.

Zij stellen dat het verplicht stellen van het ouderschapsplan, ook bij scheiding op eenzijdig verzoek, zoals met deze wet wordt gedaan, tot meer slepende en pijnlijke echtscheidingen zal leiden.

De rechter kan namelijk alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zonder ouderschapsplan een scheidingszaak in behandeling nemen, bijvoorbeeld als er geen communicatie tussen de ouders mogelijk is, of moeder in een blijf-van-mijn-lijf huis zit. Hiermee wordt absoluut niet voorkomen dat slachtoffers van huiselijk geweld gedwongen worden tot hernieuwd contact met de geweldpleger.

Verstoorde verhoudingen tussen partners die eenzijdig scheiden zullen door het verplicht stellen verder verslechteren: het biedt de andere partner de gelegenheid om eindeloos te onderhandelen over het ouderschapsplan, om op deze wijze de scheiding te dwarsbomen.

Antokolskaia en Coenraad menen dat alleen ouders die niet goed communiceren, maar wiens problemen nog wel opgelost kunnen worden, baat hebben bij het verplicht stellen. Voorwaarde daarbij is mediation in een vroeg stadium. Helaas wordt in het wetsvoorstel pas naar mediation verwezen als de zaak al onder de rechter is geweest.

Zij pleiten dan ook voor vrijwillige afspraken als voorwaarde voor een snelle en goedkope vorm van scheiden en een in een vroeg stadium, financieel toegankelijke mediation.

Terug naar nieuwsoverzicht