SP en PvdA kiezen ongegeneerd voor verscherping omgangsplichtGeplaatst: 25-11-2008 14:33

De SP had in de plenaire zitting vorige week bij monde van Quik Schuijt nog uitgebreid haar bezwaren tegen deze wet kenbaar gemaakt terwijl de PvdA erg ontevreden leek maar geen uitspraak deed over het te verwachten stemgedrag. De uitslag [tegenstemmen van Groen Links, de VVD en D'66] komt niet als een verrassing, maar we hebben wel te doen met de twee SP-senatrices in de Eerste Kamer die door hun werkgever onder druk zijn gezet om in te stemmen met dit wetsvoorstel - en daar vervolgens ook kennelijk onder zijn bezweken.

Mevrouw Knol van de VVD nam in haar stemverklaring de term "windowdressing" in de mond. Wij denken dat die term met name van toepassing is op het optreden van Quik Schuijt, die in het eerdere debat in de Eerste Kamer aangaf hoe het echt zit met het familierecht op dit moment, verder de te verwachten moeilijkheden omschreef en vandaag zei dat de vastlegging van het "gelijkwaardig ouderschap" een goede ontwikkeling is. Letterlijk zei ze: "Anderzijds is het wettelijk vastleggen van het gelijkwaardig ouderschap, zoals nader uitgelegd in de behandeling in deze Kamer, een mooi sluitstuk van de sinds 1984 zich in die richting ontwikkelende visie op ouderschap na scheiding."

Voorts bleken de belofte dat de wetgeving geëvalueerd wordt [wanneer, door wie?] en de paar centen voor het betaalbaar maken van mediation voor de middengroepen, genoeg soelaas voor haar en haar fractie om in te stemmen met dit wetsvoorstel.

De rol van de PvdA is minstens zo discutabel; bezorgde moeders en hun problemen zijn gebruikt om een zogenaamd sociaal gezicht te tonen in het debat, maar als het er echt omgaat worden principes ijskoud ingeruild voor partijdiscipline en coalitiepolitiek.

Als deze wet was afgestemd dan had dit niets afgedaan aan de problemen waar we nu al mee geconfronteerd worden. Wat er nu ligt, lost voor niemand een probleem op, en voor de gevallen waar wij ons hard voor maken werkt deze wet domweg contraproductief.

Het afgelopen jaar hebben we een snel groeiend netwerk opgezet met vertakkingen in verschillende politieke partijen, pers en maatschappelijke organisaties. Dat netwerk blijven we onderhouden en uitbreiden.
Daarnaast blijven we de moeders en kinderen die contact met ons zoeken een luisterend oor en helpende hand bieden waar mogelijk.

We kunnen niet anders dan concluderen dat we te laat begonnen zijn; de wet was al door de Tweede Kamer aangenomen en juist dat was de plek geweest om er onze problematiek in te verwerken. We hebben een achterhoedegevecht geleverd waarin we streden voor een evaluatie van de bestaande wetgeving alvorens met deze wet in te stemmen. We hebben die slag verloren; met name omdat we veel te laat zijn begonnen.
We hebben de trein niet tegen kunnen houden, maar we hebben er wel alles aan gedaan wat binnen onze beperkte mogelijkheden lag - en we hebben in een jaar meer voor elkaar gekregen op dit gebied dan heel veel andere gesubsidieerde instellingen en klupjes.

Wel vinden we dat de mensen die weten wat er in de praktijk speelt, waar de knelpunten zitten en die de slachtoffers kennen van de bestaande wetgeving en vandaag toch voor deze wet hebben gestemd, levensgevaarlijk bezig zijn.

Een nieuwe wijziging in het familierecht die wel rekening houdt met onze problemen zal in de Tweede Kamer op de rol moeten worden gezet. In die zin staan we aan het begin van een veel belangrijker periode. Als de vage toezegging tot een evaluatie wordt nagekomen, dan zal ons verhaal daarin zeker niet mogen ontbreken.

In ieder geval willen we iedereen die ons de afgelopen periode op wat voor wijze dan ook gesteund heeft hartelijk bedanken. Blijf dat vooral doen.

Van al diegenen die hun idealen met de mond belijden en als puntje bij paaltje komt niet de moed hebben om daar consequenties uit te trekken denken we het onze.
Het enige waar we op dit moment werkelijk van onder de indruk zijn op partijpolitiek gebied zijn de doofheid voor wetenschappelijk onderzoek en redelijke argumenten, de hardvochtigheid en niet in de laatste plaats het ongebreidelde opportunisme.

Terug naar nieuwsoverzicht