Mishandeling tijdens omgangsregelingGeplaatst: 11-06-2009 15:33

In Breda is onlangs een vrouw mishandeld door haar ex en zijn vriendin tijdens het afhalen van haar kinderen in het kader van een omgangsregeling. Zij is helaas de enige niet. Wij vragen nogmaals aandacht voor onderzoek op dit gebied.

We hebben er al eens aandacht op gevestigd, maar het kan blijkbaar niet genoeg gebeuren, want nog steeds worden er geen enkele aanstalten gemaakt om onderzoek in Nederland te verrichten naar het voortzetten van mishandeling na scheiding tijdens omgangsregelingen. Familiedrama's of niet.

Onderzoek in Engeland en Denemarken wijst uit dat de meeste partnergeweldplegende mannen na scheiding de omgangsregelingen gebruiken om door te gaan met mishandeling van de moeder. Maatregelen op het gebied van bescherming tegen huiselijk geweld bleken voor deze gevallen nauwelijks bescherming te bieden.

Overigens stemmen de meeste van deze moeders juist in eerste instantie in met omgangsregelingen, maar werden de contacten worden afgebroken vanwege het geweld. De mening van veel van de geïnterviewde professionals dat de meeste contacten werden verbroken door onwillige moeders die tegen contact tussen kinderen en vader zijn, is dan ook pertinent onjuist.

Moeders worden gedwongen tot mediation en gezamenlijke gesprekken met de gewelddadige ex-partner waardoor niet alleen huiselijk geweld niet of nauwelijks ter sprake komt, maar ook - onder druk van ex-partner en begeleiders - gemaakte afspraken zover doorschieten naar de wensen van de vader, dat zij bij voorbaat onhoudbaar zijn.

Het blijkt dat - net als in Nederland overigens - veel Engelse professionals de Childrens Act 1989 (vergelijkbaar met onze wetgeving op het gebied van gelijkwaardig ouderschap) zodanig interpreteren dat het contact met de vader van hoger belang is dan het welzijn van de kinderen. Men gaat er bovendien nogal eens van uit dat de wensen van kinderen niet in overeenstemming zijn met hetgeen dat zij nodig hebben.

Dit heeft tot gevolg dat kinderen worden gedwongen om contact te onderhouden met gewelddadige vaders zonder dat er behoorlijke voorzieningen zijn om hun veiligheid te waarborgen. In Denemarken bleek de situatie iets beter, maar bleek politie bijvoorbeeld veel minder genegen in te grijpen wanneer het om ex-partnergeweld rond omgangsregelingen ging,

Meer dan 90% van de onderzochte moeders wordt mishandeld tijdens het halen of brengen tijdens de omgangsregeling. Vaders horen kinderen uit over moeder en betrekken hen zelfs bij plannen om de moeder te vermoorden. Kinderen blijken allerlei pogingen te doen om het geweld tegen de moeder te beperken.

Vrijwel alle onderzochte kinderen zijn getuige geweest van mishandeling van de moeder gedurende en/of na de relatie. Ongeveer de helft van de Engelse kinderen is ook zelf lichamelijk of psychisch mishandeld en/of seksueel misbruikt. Het merendeel van de moeders heeft herhaaldelijk aangifte gedaan, maar in slechts zes van de gevallen is de omgangsplicht daardoor opgeheven.

De onderzoekers concluderen duidelijk dat contact niet het uitgangspunt mag zijn voor het welzijn van het kind in huiselijk geweldssituaties, het uitgangspunt moet zijn: geen contact.

Pas als er mogelijkheden zijn voor contact dat echt ten bate is van het kind en niet gevaarlijk voor de moeder is contact, alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend, mogelijk.

In Nederland is de juridische situatie en de wijze waarop professionals naar omgangsregelingen kijken minstens even beroerd als in Engeland. In Denemarken (inmiddels) iets beter.

Pdf samenvatting van Engels onderzoek hier
Bericht in BN de Stem hier
Eerder bericht van Bezorgdemoeders.nl over Denemarken en Nederland (onderzoek Jeppesen) hier

P.S. Eveneens in Breda werd enkele weken daarvoor een andere vrouw mishandeld door haar voormalige echtgenoot toen zij bij de rechtbank verscheen, omdat er zou worden gesproken over haar kind. We mogen er van uit gaan dat ook deze vader door zal kunnen gaan met mishandelen tijdens een omgangsregeling. Het is immers in het belang van het kind.
Bericht hier

Terug naar nieuwsoverzicht