Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

"Draai de wetswijzigingen van 1998 terug!"

"Liever één ouder met gezag dan twee met ruzie" is de veelzeggende kop boven een artikel in de Staatscourant dat gaat over het promotieonderzoek van Christina Jeppesen De Boer. Opnieuw een onderzoek dat bevestigt wat iedereen al weet - behalve dan de politici in Nederland, namelijk dat de belangen van kinderen bij scheiding nergens zo slecht worden behartigd als bij ons.

Lees verder

 

Forum voor bezorgde moeders

De afgelopen weken was de webmoeder van dienst op vakantie en daarna druk met allerhande, zodat er weinig gelegenheid was op alle dringende vragen een antwoord te geven. Om deze situatie in de toekomst te vermijden en beter gebruik te maken van de kennis en expertise die bij onze regelmatige bezoekers aanwezig is, hebben we besloten van start te gaan met een forum.

Lees verder

 

Te wapen!

Zoals in het vorige nieuwsbericht gemeld is het memorie van antwoord - het antwoord van de verantwoordelijke ministers op de vragen van de Eerste Kamer - binnen. Het idealisme van onze volksvertegenwoordigers is hartverscheurend. Lees snel de zorgwekkende details van het antwoord van onze familieministers Hirsch Ballin en Rouvoet.

Lees verder

 

Memorie van antwoord ontvangen

De Eerstekamercommissie voor Justitie heeft op 6 juni de memorie van antwoord ontvangen. Hierin worden de vragen die de commissie over het wetsvoorstel voor de Wet bevoordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding heeft geformuleerd, beantwoord.

Lees verder

 

Bezorgdemoeders.nl ook op hyves

Fanatieke hyvers opgelet! We hebben ook een bezorgdemoedershyves opgericht. Via die site kun je ook het laatste nieuws van bezorgdemoeders.nl volgen, maar belangrijker nog: zo kun je je hyvesconnecties (nog) eens wijzen op ons bestaan, want we kunnen alle aandacht gebruiken.

Lees verder

 

BN deStem en Maroc.nl schenken aandacht aan bezorgdemoeders.nl

Onder de titel "Geweld bij scheiding is een onderschat fenomeen" besteedde onlangs BN de Stem aandacht aan omgangsplicht met huiselijk geweldplegers. Aanleiding vormt onder andere de moord op een Roosendaalse vrouw door haar ex en de moord van een niet-inwonende vader op zijn kinderen. In het artikel worden zowel hoogleraar huiselijk geweld Renée Römkens als Bezorgdemoeders.nl aangehaald.

Lees verder

 

Tekst artikel Opzij

Zoals eerder gemeld heeft er een artikel in de Opzij gestaan over de omgangsplicht die kan worden opgelegd wanneer een moedermoordenaar daar om verzoekt. Voor wie de februari-editie niet heeft kunnen bemachtigen, drukken we hieronder met toestemming van Opzij en de auteur het hele verhaal integraal af.

Lees verder

 

Omgangsplicht met spermadonoren wegens family-life

Spermadonoren die een contract hebben getekend dat ze nooit aanspraak op hun kind zullen maken, kunnen achteraf via de rechter een bezoekregeling aanvragen. Dit gebeurt in die gevallen doorgaans zonder dat er ook maar enige band is opgebouwd, dus zonder dat er 'family life' heeft plaats gevonden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad,

Lees verder

 

Nieuw logootje en veel nieuwe inzendingen

We hebben een nieuw logo, mocht de regelmatige bezoeker iets opvallen aan de site. Het is ontworpen door één van onze sympathisantes, waarvoor dank! Verder: drie nieuwe inzendingen die te maken hebben met incest plegende vaders en opnieuw verschillende moeders die tijdens de zwangerschap fysiek en/of geestelijk zijn mishandeld.

Lees verder

 

Gedetineerde vaders

Naar aanleiding van het artikel in de Opzij zijn we in contact gekomen met een programmamaakster van het IKON-programma De Andere Wereld. De eindredacteur heeft gaandeweg echter besloten om de insteek van het item 'iets' te verschuiven: van 'omgangsplicht met veroordeelde huiselijk geweldplegers', naar een lofzang op de ouder-kindmiddagen in gevangenissen die staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil instellen. De uitzending vond uiteindelijk plaats onder het motto "Pappa is stout geweest".

Lees verder