Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Stop stalking

Stop Stalking Burgerinitiatief probeert onder meer door middel van een petitie de problematiek van slachtoffers van stalking onder de aandacht te brengen. Uiteraard willen wij deze ervaringsdeskundigen hierbij helpen, niet in de laatste plaats omdat een aanzienlijk deel van 'onze' moeders en kinderen ook te maken heeft met stalking.

Lees verder

 

SP en PvdA kiezen ongegeneerd voor verscherping omgangsplicht

De SP had in de plenaire zitting vorige week bij monde van Quik Schuijt nog uitgebreid haar bezwaren tegen deze wet kenbaar gemaakt terwijl de PvdA erg ontevreden leek maar geen uitspraak deed over het te verwachten stemgedrag. De uitslag [tegenstemmen van Groen Links, de VVD en D'66] komt niet als een verrassing, maar we hebben wel te doen met de twee SP-senatrices in de Eerste Kamer die door hun werkgever onder druk zijn gezet om in te stemmen met dit wetsvoorstel - en daar vervolgens ook kennelijk onder zijn bezweken.

Lees verder

 

Kamerverslag

Dat het niet makkelijk zou worden voor de ministers, was bij ons al bekend. Met name Rouvoet betoonde zich vandaag toch een beetje aangeslagen dat zijn wet er niet in 1 keer doorkwam. Een aantal fracties gaf blijk van grote bezwaren en kondigde aan behoefte te hebben aan overleg met hun fractie alvorens een besluit te nemen. De stemming is over precies een week. Hieronder een verslag.

Lees verder

 

Nieuwe scheidingswet is recept voor veel ellende

Onder de titel 'Nieuwe scheidingswet is recept voor veel ellende' verscheen vandaag, op de dag van de plenaire behandeling van hét wetsvoorstel in de Eerste Kamer, een artikel in de Volkskrant van hoogleraar privaatrecht Masha Antokolskaia en universitair hoofddocent Lieke Coenraad, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit.

Lees verder

 

Mishandelde zwangere vrouwen en ouderschapsplan

De PvdA roept de Minister van Justitie op om partners die hun zwangere vrouw mishandelen, zwaarder te straffen, volgens een bericht in de Telegraaf. Bezorgdemoeders.nl pleit al vanaf haar bestaan voor aandacht voor deze vorm van mishandeling, die helaas na scheiding gewoon door gaat.

Lees verder

 

Petitie de deur uit

De petitie op de site is de deur uit gegaan. Vandaag werd immers de nieuwe echtscheidingswet behandeld in de Eerste Kamer. Omdat de stemming volgende week gaat plaatsvinden laten we 'm nog even online staan; elke stem is er eentje. Dankzij intensief netwerken is de teller van de petitie recentelijk ver boven de 1000 opgelopen. We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om er een succes van te maken. Hieronder vind je de tekst die we bij de petitie hebben aangeboden aan alle leden van de Eerste Kamer.

Lees verder

 

Eerste Kamer gaat nieuwe scheidingswet in stemming brengen

De vaste Kamercommissie voor Justitie van de Eerste Kamer is er na twee ronden van overtuigd dat het geen zin heeft verder nog vragen aan de ministers te stellen. Ondanks het feit dat we hebben vernomen dat ten minste één lid van de commissie niet erg tevreden is met de meest recente antwoorden, is de overheersende mening dat het verder geen zin heeft om vragen te stellen. De plenaire behandeling staat gepland voor 18 november.

Lees verder

 

Huiselijk geweld van zwangere vrouwen tegen zichzelf?

Enkele maanden geleden hebben de vier grote gemeenten aan minister Hirsch Ballin van Justitie het actieprogramma "Naar een grootstedelijke aanpak van huiselijk geweld 2008-2011"gepresenteerd. De vier grote steden willen een modelaanpak voor huiselijk geweld ontwikkelen die ook kan worden gebruikt door andere gemeenten om lokaal de hulpverlening verder in te vullen en te verbeteren. Deze modelaanpak moet de knelpunten en lacunes in de bestaande hulpverlening blootleggen. EIndelijk!

Lees verder

 

Bezorgde moeders schrijven leden Eerste Kamer aan

In het kader van onze niet aflatende missie om de politici met verantwoordelijkheidsgevoel te onderscheiden van de verantwoordelijke politici, hebben we opnieuw alle eerste kamerleden, waar we het emailadres van konden opsnorren, benaderd met onze gedachten over het antwoord van de ministers in de laatste Memorie van Antwoord. Onze tweede open brief vind je hieronder.

Lees verder

 

In het belang van het kind...

Vrouwelijke officier van justitie vraagt lagere straf voor incestpleger "in belang van het kind".

Lees verder