Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Op bezoek bij papa die mama vermoordde...

Als een vader de moeder van zijn kinderen vermoordt, heeft hij het recht om zijn kind in de gevangenis te ontvangen. Zelfs al heeft het kind gezien dat hij dit heeft gedaan. We dachten dat we - sinds we een half jaar geleden deze website oprichtten - alle vormen van onrecht op dit gebied wel zo'n beetje voorbij hadden zien komen, maar het kan dus altijd erger. Hetty Nietsch schreef voor het februarinummer van Opzij een hartverscheurende reportage over drie gevallen waarin kinderen omgangsplicht hebben met vaders die hun moeder hebben vermoord.

Lees verder

 

Aandacht vanuit het Verwey-Jonkers Instituut

Wij vonden in onze jacht naar onderzoek en andere informatie over onze problematiek de tekstversie van een interessante lezing, die in oktober '07 werd gegeven door Mr. dr. Katinka Lünnemann. Zij is themacoördinator 'Recht, bescherming en preventie' bij het Verwey-Jonker Instituut, een onafhankelijk, landelijk werkend bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

 

Nieuwe links en nieuwe ervaringen

Onder het nieuwe kopje 'hulpverlening' op de linkspagina staan nuttige links op het gebied van hulpverlening, die buiten het kader vallen van de gebruikelijke huiselijk geweld hulpverleningssites. Zo heeft één van de eerste inzendsters op onze ervaringenpagina, 'Karin', van de nood een deugd gemaakt en zich omgeschoold tot coach, met een specialisatie in hulpverlening voor vrouwen die gescheiden zijn of van plan zijn te scheiden vanuit een huiselijk geweldsituatie.

Lees verder

 

SP senatoren over 'gelijkwaardig ouderschap'

Na al onze kritiek op de verstrengeling van de SP met de vaderlobby, zijn we oprecht verheugd nu eens een positiever geluid te kunnen laten horen. Anja Meulenbelt biedt door middel van het plaatsen van een column van collega SP-senator Nanneke Quik ruimte voor discussie over 'gelijkwaardig ouderschap' op haar weblog.

Lees verder

 

Vluchtlink toegevoegd

Op verzoek van een van onze adviseuses hebben we op alle pagina's een vluchtlink opgenomen. Door op het meescrollende exit-icoontje rechtsboven te klikken kom je automatisch bij een iets onschuldiger site terecht.

Lees verder

 

SP accepteert 'Vadertrofee' op internationale dag van rechten voor het kind

Wie nog twijfelde aan het incestueuze karakter van de relatie tussen de SP en de vaderbeweging kan er nu echt niet langer omheen. SP- en prominent Fathers4Justice-lid Harry van Bommel mocht op 20 november een schilderij van mede SP-lid en beroepsvaderlobbyer Joep Zander in ontvangst nemen uit naam van Fathers4Justice en het Vaderkenniscentrum.

Lees verder

 

Nieuwe bijdragen - welkom in Utopia

De afgelopen week zijn nieuwe bijdragen geplaatst van onder andere 'verontruste moeder' en 'mama 33', die laten zien dat incest en mishandeling geen enkel beletsel vormen voor de omgangsplicht. Integendeel, hier alweer een geval waarbij de moeder, met de bewijsvoering van incest in de hand, wordt gedreigd om uit de ouderlijke macht te worden gezet omdat zij haar kinderen niet wil blootstellen aan zijn wangedrag.

Lees verder

 

Vaste Commissie Justitie komt met voorlopig verslag

De Vaste Commissie Justitie van de Eerste kamer heeft op 9 oktober haar voorlopig verslag online gezet, en dat is opnieuw reden tot bezorgdheid. Belangrijkste conclusie: men is het gehakketak zat en deze wet moet er nu maar eens door.

Lees verder

 

Griezelen met Dwaze Moeders

Dwaze Moeder Liesbeth gaat in het kader van Halloween griezelige acties voeren. Of we daar wat ruchtbaarheid aan wilden geven. Volg de link!

Lees verder

 

Dreiging kinderontvoering veronachtzaamd in familierechtspraak

De dreiging met ontvoering van kinderen mag nooit leiden tot onbegeleide omgang, maar veel hulpverleners en familierechters hebben te weinig kennis over deze materie. Naar aanleiding van een bezoek van de bezorgde webmoeders aan de burelen van het Centrum Internationale Kinderontvoering, mochten wij recentelijk de hiervolgende brief met de standpunten van het Centrum met betrekking tot de omgangsplicht ontvangen:

Lees verder