Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Klem of verloren

We hebben bij de bespreking van het Handboek Scheiden en de Kinderen van Ed Spruijt beloofd dat we nog wat aandacht aan de nieuwe wetgeving en de gevolgen ervan zouden besteden. Die nieuwe wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding van 2009 heeft als doelstelling de problemen rond echtscheiding en omgang te verminderen. Op basis van de stijging in bezoekcijfers van onze site sinds maart 2009 kunnen we nu al zeggen dat die doelstelling niet gehaald is.

Lees verder

 

Handboek scheiden en de kinderen - hoe het niet moet maar we het toch doen.

Wanneer Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht een onderzoek publiceert, dan zit iedereen meteen met gespitste oortjes. Trouw wijdde recent bijna de helft van de krant aan zijn nieuwe onderzoek, dat hij samen met Helga Kormos publiceerde. De doelgroep van dit nieuwe 'Handboek scheiden en de kinderen' is vooral wat vroeger de "Zachte Sector" en tegenwoordig "Hulpverlening" heet. Spruijt is ook voor bezorgde moeders van belang door zijn directe betrokkenheid bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn indruk van de situatie in scheidingsland is daarom mede van invloed op het dagelijks welbevinden van onze kinderen - en dus van ons.

Lees verder

 

Bezorgde moeders feliciteren Paul Leendertz

De vader van Katya Leendertz is door de Amerikaanse rechter gedwongen zijn dochter terug te brengen en in Nederland verder te procederen. De Raad voor de Kinderbescherming gaat nu in opdracht van de rechtbank in Arnhem onderzoeken of er een omgangsregeling mogelijk is.

Lees verder

 

Kind dient steeds vaker als ticket naar verblijfsvergunning

Wie een huwelijkspartner naar een Europees land wil halen, krijgt te maken met steeds strengere wetgeving. We hebben al een tijdje de indruk dat de nieuwe immigratieregels een vervelende consequentie hebben. Zo is een schijnhuwelijk geen schijnhuwelijk als er een kind is. Dat juridische feit kan in combinatie met het huidige familierecht hele nare gevolgen krijgen.

Lees verder

 

Dresselhuys stemt op lijsttrekker van de SP

De voormalig hoofdredactrice van de Opzij doet dat wegens "zijn leuke flaporen", naar verluid. Leve de derde golf.

Lees verder

 

Stemadvies: we weten het niet!

Recentelijk werden van diverse kanten gevraagd om een stemadvies voor de komende verkiezingen. In tegenstelling tot de stemwijzers hebben we niet gekeken naar wat er beloofd wordt, maar wat er gezegd en gedaan is de afgelopen kabinetsperiode. Niets om vrolijk van te worden. Hieronder ons persbericht.

Lees verder

 

BJZ Haaglanden ontdekt nieuwe doelgroep

Bureau Jeugdzorg Haaglanden is via het Crisis Interventie Team [CIT] betrokken bij huisverboden in de Regio Den Haag. In de evaluatie van het huisverbod meldt Jeugdzorg dat men via het 24-uur per dag bereikbare CIT een heel nieuwe doelgroep heeft ontdekt. Slachtoffers van huiselijk geweld.

Lees verder

 

Samenvatting schaduwrapportage CEDAW-Comité

Nederland heeft zich in 1991 gebonden aan het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties. De officiële naam is 'Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen'. De inhoudelijke bepalingen van het Verdrag betreffen de gelijke rechten van vrouwen op allerlei terreinen, waaronder ook huwelijk en familieleven. Onderdeel van dat verdrag is ook dat het gecontroleerd moet worden. En wie doet dat? Het CEDAW-Comité, dat onder andere gevoed wordt met een schaduwrapportage die door 54 organisaties, waar onder ook bezorgdemoeders.nl, is opgesteld.

Lees verder

 

NFI wil van alles, maar kan dus eigenlijk niks

Amper een maand geleden meldden we dat meneer Bilo van het Nederlands Forensisch Instituut vond dat maatschappelijk werksters niet goed zijn toegerust om de diagnose kindermishandeling te stellen. Dat werk zou aan specialisten zoals hijzelf moeten worden overgelaten. Vandaag blijkt dat zijn instituut ook ernstig tekort schiet omdat het sinds september vorig jaar al een innamestop hanteert.

Lees verder

 

Men is geplaatst

Het heeft twee jaar moeten duren, maar eindelijk hebben we dan toch een stukje in de krant gekregen. Jammer dat de aanleiding, het totale falen van alle instanties in Zierikzee, zo verschrikkelijk was. Het lijkt erop, dat de zaken waar we al zo lang op hameren, eindelijk opgepikt worden in de media.

Lees verder