Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Nieuwe bijdragen geplaatst

We hebben vandaag twee bijdragen geplaatst. De eerste betreft een moeder die met haar kinderen de wijk nam naar Duitsland omdat er sprake was van sexueel misbruik van de kant van de familie van haar ex-partner, maar die ondanks bewijzen niet onder een omgangsregeling uitkwam. De andere gaat over een moeder die als gevolg van de ellende tijdens en na haar huwelijk een Post Traumatische Stress Stoornis ontwikkelde en door de hernieuwde confrontaties met haar ex opgenomen moest worden.

Lees verder

 

Steun uit Groene hoek

We dachten al een poosje - gezien de gebrekkige respons op onze ideeën vanuit de politiek - dat vrouwenbelangen geen politiek onderwerp meer zijn en het Bimbotijdperk definitief was aangebroken. Wie schetst onze opluchting toen we ineens mensen via links uit de Groen-Linkse hoek binnen zagen komen.

Lees verder

 

Open brief aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer

Op 25 september is de eerste bijeenkomst geweest van de Juridische Commissie die de behandeling van de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' in de Eerste Kamer moet voorbereiden. Namens alle bezorgde moeders en onze sympathisanten hebben we gisteren een open brief naar de leden van de Eerste Kamer gestuurd waarin we onze bezwaren tegen deze wet nog eens uiteenzetten. In die brief staat het volgende:

Lees verder

 

Oproep voor interviewmoeder

naar aanleding van ons persbericht hebben we een aanvraag van een journalist van Tubantia gekregen die graag met een al dan niet anonieme bezorgde moeder uit de omgeving van Enschede wil praten over haar ervaringen.

Lees verder

 

Persbericht

Na een inloopperiode van 2 maanden hebben we eindelijk maar eens een persbericht de deur uitgedaan. Daarnaast zijn we met verschillende bladen in gesprek over een achtergrondartikel en we hopen daar op korte termijn meer over te kunnen berichten.

Lees verder

 

Nieuwe ervaringen geplaatst

Er zijn twee nieuwe ervaringen bijgeplaatst die gaan over kinderen die al een langer lopende omgangs- of co-ouderschapsregeling hebben, maar waarbij het alsnog fout gaat.

Lees verder

 

Belactie troontelefoon

Bezorgde Moeders hebben via email opgeroepen om op Prinsjesdag Kamerleden van de SP bellen om vragen te stellen via hun traditionele troontelefoon. Een behoorlijk aantal moeders, maar ook bezorgde opa's en oma's hebben gebeld met wisselend succes.

Lees verder

 

Nieuwe bijdragen geplaatst

Bij de ervaringen met omgangsregelingen en huiselijk geweld zijn er drie nieuwe verhalen geplaatst; twee daarvan gaan over beschuldigingen van sexueel misbruik door de ex-partner en zijn allebei voor de rechter aanleiding om dwangsommen op te leggen om een omgangsregeling af te dwingen. De derde is van iemand die als kind het huiselijk geweld mee heeft moeten maken en even duidelijk maakt, dat het feit dat hij geen omgang meer wenst met de vader niets met ouderverstoting heeft te maken.

Lees verder

 

Ervaring geplaatst

Er is een ervaring geplaatst van een moeder wiens man tijdens de zwangerschap in een psychose raakte en opgenomen moest worden. In de hoop en mening dat de medische wetenschap die psychosen zou kunnen onderdrukken, besloot zij haar twijfels over hoe het moest na de bevalling opzij te zetten. Haar hoop werd helaas niet bewaarheid.

Lees verder

 

Trailer Breaking the Silence: Children's Stories geplaatst

In de VS is het familierecht verder geëvolueerd in de richting die de vaderlobby voorstaat. Een belangrijk verschil met de situatie bij ons is, dat de ouder die de omgang in de ogen van de rechter frustreert, de kinderen aan de ex-partner kan verliezen. Dat heeft in een groot aantal gevallen tot mensonterende situaties geleid zoals in de documentaire Breaking the Silence wordt getoond. We hebben de trailer op onze site geplaatst.

Lees verder