Nieuws wordt sporadisch bijgehouden.

Ministers geven fout toe in Nadere Toelichting

We hadden het antwoord natuurlijk zelf al lang kunnen opschrijven, maar het is in alle voorspelbaarheid toch bijzonder pijnlijk en genant om steeds weer geconfronteerd te moeten worden met de moedwillige kortzichtigheid van onze bestuurders. We hebben het vandaag over de nadere toelichting op de nieuwe scheidingswet die door de verantwoordelijke ministers naar de Eerste Kamer is gestuurd, en waarin 'antwoord' wordt gegeven op de argumenten die wij hier uitdragen.

Lees verder

 

Huiselijk geweld eindigt voor de overheid niet langer bij scheiding!

Voor de periode 2008 tot en met 2011 is een nieuw plan van aanpak van huiselijk geweld door de overheid gepubliceerd. Het heet 'Factsheet huiselijk geweld augustus 2008' en er staan inderdaad wat onthutsende feiten in. Mooi is wel, dat in de hierin gehanteerde definitie huiselijk geweld ook ex-partners kan betreffen. Niet mooi is dat het verhaal daar ongeveer ophoudt.

Lees verder

 

De media en onze bereikbaarheid

Omdat onze problematiek tegenwoordig met enige regelmaat in de media wordt behandeld, hebben we speciaal een nieuwe mediarubriek aangemaakt op onze website. We geven daarin zowel informatie over wat er in pers verschijnt en dat met 'onze' thematiek te maken heeft, als informatie over onze doelstellingen.

Lees verder

 

Bezorgde Moeders zijn woedend!

Voor de zoveelste keer is een moeder niet serieus genomen en voor de zoveelste keer is het weer misgegaan. Eén van de moeders aangesloten bij ons webnetwerk is door haar ex op straat, op klaarlichte dag in elkaar geslagen, terwijl zij haar kind probeerde te verdedigen. Ze heeft gelukkig voldoende getuigen, die echter helaas niet ingrepen tijdens de mishandeling.

Lees verder

 

Over virtuele stalking

Ook binnen een 'huiskamerachtige' omgeving op internet, zoals een afgeschermde hyves-site, alleen toegankelijk voor vrienden, blijk je niet openlijk over je problemen te kunnen praten: een vrouw uit Drente werd veroordeeld wegens smaad, na aangifte van haar ex. Vreemd, Bezorgdemoeders.nl krijgt meer dan eens berichten van bedreigingen via websites of emails, waar volgens de politie niets aan kan worden gedaan.

Lees verder

 

Stichting Zijweg vraagt om ervaringsverhaal ouderschapsplan

Stichting Zijweg - belangenvereniging slachtoffers ex-partnergeweld - stelt een 'zwartboek' op over het beleid op het gebied van partnergeweld. Zijweg zoekt vrouwen die ervaring hebben met het verplicht worden tot opstellen van een ouderschapsplan na partnergeweld en die willen bijdragen aan dit zwartboek.

Lees verder

 

Familierecht in Nederland in strijd met VN-conventies

Om nog maar eens te benadrukken dat we écht niet alleen staan in onze bevindingen, maar dat we bewust worden genegeerd door de politiek: een gedeelte uit een rapportage over de implementatie van de VN conventie tegen vrouwendiscriminatie op overheidsbeleid uit 2006. Het is opgesteld door een lange lijst van Nederlandse organisaties. In deze rapportage wordt een groot deel van onze problemen aangekaart.

Lees verder

 

Bezorgde moeders nu ook trotse moeders!

In de procedure van de nieuwe echtscheidingswet in de Eerste Kamer is een nieuwe ronde met vervelende vragen voor de ministers van Jeugd en Gezin en Justitie aangebroken. Diverse fracties hebben opnieuw aanmerkingen geformuleerd naar aanleiding van de beantwoording van de vragen uit de eerste ronde. Tot onze grote vreugde zijn ook deze website en het onderzoek van Jeppesen-De Boer, waar we recentelijk naar verwezen, inmiddels doorgedrongen tot de meer oplettende leden der Eerste Kamer die zich met deze wetgeving bemoeien.

Lees verder

 

Familierecht en huiselijk geweld, een wereld van verschil?

Pas onlangs werden we erop gewezen dat het Verwey Jonker Instituut begin 2008 in opdracht van het Ministerie van Justitie een expertmeeting organiseerde rond het thema: 'Familierecht en huiselijk geweld, een wereld van verschil?' Deelnemers aan deze meeting zijn onder andere werkzaam bij het Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming en bij verschillende rechtbanken. We hebben de uitgangspunten en de conclusies van deze bijeenkomst eens naast elkaar gezet.

Lees verder

 

Vadertrofee verhuist

Het was weer vadertrofeetijd, begin juni. Vorige keer was het nog ergens in november, dus kennelijk is er een markt voor. Of men had geen zin er nog langer tegenaan te kijken - dat kan ook. Het door Joep Zander gefabriceerde doek verhuist van de werkkamer van Harry van Bommel naar een afgezwaaide piloot.

Lees verder